#والیپر

#والیپر

۲۰ اسفند 1395
6K
#والیپر

#والیپر

۲۲ اسفند 1395
6K
دوستآتو تگ کن😹

دوستآتو تگ کن😹

۲۲ اسفند 1395
6K
قطعا چشآت یِ فَلسفه‌ای دآرن کِ منو اینطورﻱ بِ جنون میرسونن،،

قطعا چشآت یِ فَلسفه‌ای دآرن کِ منو اینطورﻱ بِ جنون میرسونن،،

۲۲ مرداد 1397
5K
ما میگیم کارتن خوابیم تو میگی کدِ پستیِ محلِ اقامت؟! پ ن : _گشت 2،،عآولے بود😹👌

ما میگیم کارتن خوابیم تو میگی کدِ پستیِ محلِ اقامت؟! پ ن : _گشت 2،،عآولے بود😹👌

۲۰ خرداد 1396
10K
😻❤

😻❤

۱۲ تیر 1398
5K
همه ی زخم ها که دیده نمیشن..

همه ی زخم ها که دیده نمیشن..

۱ هفته پیش
3K
زمین هم با اینکه میدونه یه ماه واسه خودش داره باز دور خورشید می چرخه آدما هم همینن..!

زمین هم با اینکه میدونه یه ماه واسه خودش داره باز دور خورشید می چرخه آدما هم همینن..!

۲۳ خرداد 1398
7K
#شام_غریـبـــان

#شام_غریـبـــان

۱ هفته پیش
3K
صبح بلند میشویم..زخمی تازه به زخم هایمان اضاف شده است..با زخم جدیدمان اشنا میشویم..خودمان را بهش معرفی میکنیم..خودش را به ما معرفی میکند.. زخم امروز : سلام..دختر ابی هستم!

صبح بلند میشویم..زخمی تازه به زخم هایمان اضاف شده است..با زخم جدیدمان اشنا میشویم..خودمان را بهش معرفی میکنیم..خودش را به ما معرفی میکند.. زخم امروز : سلام..دختر ابی هستم!

۱ هفته پیش
4K
۸ اردیبهشت 1398
33K
۴ خرداد 1398
27K
گآهی وقتآ آدم میکنع خو هوس کع برع دلم تنگ شدع بر عکس دلت ت چ میدونی چی گذشتع چن وقته بش مگع نمیدونی نمیتونع اع دستت بدع اع دستت بدع اع دستت بدع

گآهی وقتآ آدم میکنع خو هوس کع برع دلم تنگ شدع بر عکس دلت ت چ میدونی چی گذشتع چن وقته بش مگع نمیدونی نمیتونع اع دستت بدع اع دستت بدع اع دستت بدع

۳۰ تیر 1398
26K
✋ هــی تُ بِ خوعت بگیر

✋ هــی تُ بِ خوعت بگیر

۱۷ مرداد 1398
25K
خورد ت ذوقش😂 😂

خورد ت ذوقش😂 😂

۱۸ مرداد 1398
32K
(کپشن) 👇 👇 کسی نمی‌تواند به طبیعت بگوید چرا زمستان شدی؟ چرا پاییز نماندی؟ کسی نمی‌تواند به برف بگوید که چرا آب شدی؟ یا اصلاً چرا آمدی که آب بشوی؟ کسی نمی‌تواند به زمین اعتراض ...

(کپشن) 👇 👇 کسی نمی‌تواند به طبیعت بگوید چرا زمستان شدی؟ چرا پاییز نماندی؟ کسی نمی‌تواند به برف بگوید که چرا آب شدی؟ یا اصلاً چرا آمدی که آب بشوی؟ کسی نمی‌تواند به زمین اعتراض کند که چرا انقدر سرد می‌شوی… کسی نمی‌تواند به پاییز بگوید که چرا دلگیری؟ چرا ...

۲۲ مرداد 1398
39K
بیآ جآی خآلیتـو بَردآر بَِبر بـآ هیـــچی پُـر نَمیشــع...:)

بیآ جآی خآلیتـو بَردآر بَِبر بـآ هیـــچی پُـر نَمیشــع...:)

۴ هفته پیش
38K
چیز دیگع ای جز تاریخ تولد تو این پست ننویسین Kaℳ ρℓɨz??? ی روز فاصلع همزاد حساب نمیشع

چیز دیگع ای جز تاریخ تولد تو این پست ننویسین Kaℳ ρℓɨz??? ی روز فاصلع همزاد حساب نمیشع

۲ هفته پیش
28K