fuoad

"بسم.الله.الرحمن.الرحیم"
‌‌ ‌‌الابذکرالله تطمئن القلوب
أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
خیر.مقدم.عرض.میکنم.به.پیجم.وارد.شدی.دوست.بامرام.متشکرم
تبلیغ.دعودت.به.چالش.ارسال.لینک.توصیہ.بہ.لایک.و.فالو.ترتبب.اثر.داده.نخواهد.شد.
تحویل گرفتن بعضی ها زیر پا گذاشتن شخصیت خود ادمه.
ذات.بد.نیڪو.نگردد.چونڪه.بنیادش.بد.است.
میخواے.انفالو.کنیے.اصلا".فالو.نکن.
پیج.هاے.خصوصے.مخاطبینے.کہ.انفالو.کردن.انفالو.میشن.
با.فؤاد.شعبانخانے.بیشتر.آشنا.بشید.
ایدی.اینستا.گرام.
@fouad603۵
نژادم.آریایی.اصالتم.کورد.و.بہ.آن.افتخار.دارم
زاده.و.اهل.و.ساڪن.تهران.منطقہ.۲۲ڪارشناسے.ارشد.
جغرافیاے.شهرے.خواندم.ڪ.ش.ت.هستم.
دوست عزیزم
فهمیده دیروز ونفهم امروز ..
هیچ.وقت.بخاطر.جنس.مخالف..
جنس موافق.رو.ارزون.نفروش.ضررمیکنی..!
آدم هایی که روح بزرگی دارند،
عقده های کمتری دارند،
شعور بیشتری دارند و قلب مهربانتری...
برای همین نباید از آنها ترسید،
آدم هاے ڪوچڪ و حقیر
با عقده های بزرگ ترسناڪترند...
چون از صدمه زدن به دیگران هراسی ندارند!!
افڪار هر انسان میانگین افڪار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند.
خود را در محاصره افراد موفق قراردهيدضررنمیڪنید.
یڪ مشت اشغال ڪہ خودشونم فهمیدن چقدر ڪثیف اند.
بلاڪ شون ڪردم.چون.انگلهاے.اجتماعے.درویسگون.هستن.
احمق.های.طفیلے.من که.بہ کارهاے.شما.اشغالا.واقف.هستم.
ذات.کثیف.شما.وادار
تون.میکنہ.ازطریق.گزارش.تخلف دست.
به.دامن.تیم.حذف.عکس.بشید.چون عاجز هستید.نہ منطق
دارید.و.نه شرافت.انسانے.پستهاے.من.چہ.مشگلے داره بیایید.
با خودم.روبروبشید.دست.نشانده.عده.ے معلوم.الحال.نباشید.
دوستان.گلے.کہ.بیش.از.۱۰پست.روزانہ.نشر.و.ارسال.میکنند.انفالو.میشن.
حق.با.انهاست.مرا.نیز.انفالو.کنند.
منتظر.نظر.شما.همراه.گرامے.هستم.

سال ها طول کشید تا یاد بگیرم که آدم ها را نباید رعایت کرد ، بلعکس جایی که فهمیدید این جا آخر راه است ، جایی که تشخیص دادید این آدم آن آدمی که می ...

سال ها طول کشید تا یاد بگیرم که آدم ها را نباید رعایت کرد ، بلعکس جایی که فهمیدید این جا آخر راه است ، جایی که تشخیص دادید این آدم آن آدمی که می پنداشتید نیست باید بگذارید و بروید ، از گوشه و کنار هم نه ، از ...

۱ روز پیش
6K
ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﻮﻻﯼ ... ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍﺷﮑﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ... ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ! ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ...

ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﻮﻻﯼ ... ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍﺷﮑﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ... ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ! ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ ، ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ، ﺍﺯ ﺭﯾﺎ ، ﺍﺯ ﺗﻬﻤﺖ ،ﺩﻭﺭﻭﯾﯽ ، ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻧﮓ .... ...

۷ روز پیش
10K
به تعداد آدمهای روی کره خاکی تفاوت فکر و نگرش وجود داره! پس این را بپذیر؛ کسی که تفکرش باتو متفاوت است، دشمنت نیست انسان دیگریست! از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

به تعداد آدمهای روی کره خاکی تفاوت فکر و نگرش وجود داره! پس این را بپذیر؛ کسی که تفکرش باتو متفاوت است، دشمنت نیست انسان دیگریست! از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
11K
یک مترسک خریده ام عطر همیشگی ات را به تنش زده ام ؛ گوشه ی اطاقم ایستاده ! درست مثل توست؛ فقط این که روزی هزار بار مرا از رفتنش نمی ترساند..! از کانال من ...

یک مترسک خریده ام عطر همیشگی ات را به تنش زده ام ؛ گوشه ی اطاقم ایستاده ! درست مثل توست؛ فقط این که روزی هزار بار مرا از رفتنش نمی ترساند..! از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
12K
به قول خسرو شڪیبایی حال همه ما خوب است اما تـو باور نڪن... میدانی هر قلبی

به قول خسرو شڪیبایی حال همه ما خوب است اما تـو باور نڪن... میدانی هر قلبی "دردی" داردفقط نحوه ی ابراز آن متفاوت است برخی آن را در چشمانشان پنهان میڪنند و برخی در لبخندشان. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
12K
ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ. ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﻮﺕﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ ، ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ، ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ...

ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ. ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﻮﺕﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ ، ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ، ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﭼﻮﻥﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ!! ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽ ...

۱ هفته پیش
8K
سه چیز تحملش خیلی سخته حق با تو باشه ولی بهت زور بگن! بدونی دارن بهت دروغ میگن نتونی ثابت کنی! نتونی حرف دلتو بزنی و مجبور باشی سکوت کنی ! از کانال من در ...

سه چیز تحملش خیلی سخته حق با تو باشه ولی بهت زور بگن! بدونی دارن بهت دروغ میگن نتونی ثابت کنی! نتونی حرف دلتو بزنی و مجبور باشی سکوت کنی ! از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
17K
#دعای_افطار خدایا برای تو روزه گرفتیم و با روزی تو افطار می‌کنیم، پس روزه‌ی ما را بپذیر که به راستی تو شنوای دانایی طاعات قبول حق 🙏 التماس دعا🙏 از کانال من در تلگرام بازدید ...

#دعای_افطار خدایا برای تو روزه گرفتیم و با روزی تو افطار می‌کنیم، پس روزه‌ی ما را بپذیر که به راستی تو شنوای دانایی طاعات قبول حق 🙏 التماس دعا🙏 از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
15K
ازخدامیخواهم آنچه راکه شایسته توست, به تو هدیه بدهد: نه آنچه راکه آرزو داری ، زیراگاهی آرزوهای توکوچک است. وشایستگی تو بسیار عصرتون بخیر و خوشی.. طاعات،عبادات،تان،مقبول،درگاه،الهی، از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

ازخدامیخواهم آنچه راکه شایسته توست, به تو هدیه بدهد: نه آنچه راکه آرزو داری ، زیراگاهی آرزوهای توکوچک است. وشایستگی تو بسیار عصرتون بخیر و خوشی.. طاعات،عبادات،تان،مقبول،درگاه،الهی، از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
12K
بعد از نماز واعظ در بلندگو میگه: میخوام کسی را به شما معرفی کنم که قبلا دزد بوده مشروب و مواد مخدرمصرف میکرده و هر کثافتکاری میکرده ولی اکنون خدا او را هدایت کرده و ...

بعد از نماز واعظ در بلندگو میگه: میخوام کسی را به شما معرفی کنم که قبلا دزد بوده مشروب و مواد مخدرمصرف میکرده و هر کثافتکاری میکرده ولی اکنون خدا او را هدایت کرده و همه چیز را کنار گذاشته... بعد گفت: بیا احمد جان بلندگو را بگیر و خودت ...

۱ هفته پیش
9K
دنـــیا خیلی زیباتر میشد🌱 اگــر مـــردم...🍃 بـہ جـــای دخالـــت🌱 در زندگیمــــان،🍃 بـــہ درک احساســـــــمان🌱 مـــی پرداختند...🍃 سلام عصر تون بخیر🌸 نماز روزه هاتون قبول 🌹 امضای خدا 💚پای تمام آرزوهاتون التماس دعا،،،،،،🙏 از کانال من ...

دنـــیا خیلی زیباتر میشد🌱 اگــر مـــردم...🍃 بـہ جـــای دخالـــت🌱 در زندگیمــــان،🍃 بـــہ درک احساســـــــمان🌱 مـــی پرداختند...🍃 سلام عصر تون بخیر🌸 نماز روزه هاتون قبول 🌹 امضای خدا 💚پای تمام آرزوهاتون التماس دعا،،،،،،🙏 از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
17K
همیشه دعا کنید.. چشمانی داشته باشید. که بهترین ها را در آدم ها ببیند قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد ذهنی که بدیها را فراموش کند و روحی که هیچ گاه ایمانش به خدا را ...

همیشه دعا کنید.. چشمانی داشته باشید. که بهترین ها را در آدم ها ببیند قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد ذهنی که بدیها را فراموش کند و روحی که هیچ گاه ایمانش به خدا را از دست ندهد... از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
15K
ارزشمند که باشی مثل #گنج به دنبالت خواهند گشت، حتی اگر آدم‌های کم‌ارزش یا بی‌ارزشِ اطرافت نزارن دیده بشی... از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

ارزشمند که باشی مثل #گنج به دنبالت خواهند گشت، حتی اگر آدم‌های کم‌ارزش یا بی‌ارزشِ اطرافت نزارن دیده بشی... از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
15K
گاهی نیاز داریم بی‌خیال شویم بی‌خیال گذشته بی‌خیال آینده بی‌خیال احساس، بی‌خیال اگرها و شایدها بی خیال ........ بی خیال همه چیز گاهی لازم است بگوییم: هرچی میشه بشه از کانال من در تلگرام بازدید ...

گاهی نیاز داریم بی‌خیال شویم بی‌خیال گذشته بی‌خیال آینده بی‌خیال احساس، بی‌خیال اگرها و شایدها بی خیال ........ بی خیال همه چیز گاهی لازم است بگوییم: هرچی میشه بشه از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
15K
اولین پنجشنبه ماه مبارک رمضان و یاد درگذشتگان 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ ، تَابِع بَینَنَا وَ بَینَهُم بِالخَیراتِ اِنَّکَ مُجیبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ ...

اولین پنجشنبه ماه مبارک رمضان و یاد درگذشتگان 🌹 اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ ، تَابِع بَینَنَا وَ بَینَهُم بِالخَیراتِ اِنَّکَ مُجیبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطیئَاتِ وَ اِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ بِحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَعَ الصَّلَوَاتِ 🙏 التماس دعا 🙏 ...

۱ هفته پیش
10K
هر پنج شنبه با چشمانت فاتحه مرا میخوانی لبانت خیرات خواستنی من به مزار آغوشم بیا منتظرم از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

هر پنج شنبه با چشمانت فاتحه مرا میخوانی لبانت خیرات خواستنی من به مزار آغوشم بیا منتظرم از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
6K
دل من بردی وگفتی که خودت دل دادی! برو جانا توکه دردلبریت استادی! صنم ای جان که نداری دگر ازمن یادی تو مرایاد کنی یانکنی در یادی! از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

دل من بردی وگفتی که خودت دل دادی! برو جانا توکه دردلبریت استادی! صنم ای جان که نداری دگر ازمن یادی تو مرایاد کنی یانکنی در یادی! از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
6K
نماز روزه هاتون قبول 🌹 امضای خدا ❤ پای تمام آرزوهاتون 🌸 ✨ 🌸 ✨ التماس دعا🙏 ✨ از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

نماز روزه هاتون قبول 🌹 امضای خدا ❤ پای تمام آرزوهاتون 🌸 ✨ 🌸 ✨ التماس دعا🙏 ✨ از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
14K
امید را از نجاری آموختم، که مغازه اش سوخت، ولی او با همان چوب های سوخته مغازه ذغال فروشی باز کرد.. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

امید را از نجاری آموختم، که مغازه اش سوخت، ولی او با همان چوب های سوخته مغازه ذغال فروشی باز کرد.. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
18K
بــــــاور کــــــــــــــــن چقدردلخوش است نجار ، هنوز هم تخت دو نفره میسازد ! نمیداند ، همه تنهایند ، #آنهایی هم که کنار هم میخوابند ، فکرشان جای دیگری است. از کانال من در تلگرام بازدید ...

بــــــاور کــــــــــــــــن چقدردلخوش است نجار ، هنوز هم تخت دو نفره میسازد ! نمیداند ، همه تنهایند ، #آنهایی هم که کنار هم میخوابند ، فکرشان جای دیگری است. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۱ هفته پیش
18K