#Free

free.yegee

روبیکا : https://rubika.ir/O_o_free_o_O
×کپی ممنوع×
ورود به ویسگون:2 آبان 1398

هیچوقت ازم معذرت نخواستن ... #Free #joker #جوکر

هیچوقت ازم معذرت نخواستن ... #Free #joker #جوکر

#Free #سلمان_خان #ژاکلین_فرناندز #بالیوود

#Free #سلمان_خان #ژاکلین_فرناندز #بالیوود

🌜 💑 🌛 #Free

🌜 💑 🌛 #Free

تنهایی برای آدم های باهوش درمانه درمانی برای رهایی از آدم های عوضی #free

تنهایی برای آدم های باهوش درمانه درمانی برای رهایی از آدم های عوضی #free

وقتی هوا سرد میشه :) #Free

وقتی هوا سرد میشه :) #Free

#برف_مشهد_یهویی #Free

#برف_مشهد_یهویی #Free

#برف_مشهد_یهویی #Free

#برف_مشهد_یهویی #Free

تنها کسی که توی زندگیم بهم کمک کرد خودم بودم #Free

تنها کسی که توی زندگیم بهم کمک کرد خودم بودم #Free

من به این ولگردی زیر بارون عادت کردم #Free

من به این ولگردی زیر بارون عادت کردم #Free

مگر میشود تو بخندی دل من آرام نگیرد؟ آرامش یعنی صدای خنده های تو #free

مگر میشود تو بخندی دل من آرام نگیرد؟ آرامش یعنی صدای خنده های تو #free

سحابی که به چشم خدا مشهور است و یکی از زیباترین سحابی های شناخته شده در هستی می باشد .

سحابی که به چشم خدا مشهور است و یکی از زیباترین سحابی های شناخته شده در هستی می باشد .

وقتی تو نیستی در و دیوار این خانه برای من همچون میله های زندان اند #free

وقتی تو نیستی در و دیوار این خانه برای من همچون میله های زندان اند #free

زندگی لاکچری :)

زندگی لاکچری :)

من زیبا ترین لحظات زندگیمو با زیباترین مخلوقات خدا تجربه کردم :) #free

من زیبا ترین لحظات زندگیمو با زیباترین مخلوقات خدا تجربه کردم :) #free