Behdad.Farahvahar

fr.behdad

-
شاعر تو بودی ای دوست
گفتی و من نوشتم

-
از نوشته های پراکنده #بهداد

آخرین دردهای سرم را از صافی بغض گلویم عبور میدهم در قلبم ،

آخرین دردهای سرم را از صافی بغض گلویم عبور میدهم در قلبم ، "فقط چند دقیقه" ته نشینش میکنم، آه حبس شده در ریه هایم را بر آن میدمم و به انگشتانم میسپارم تا در قهوه ام حل کنند! - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

۱۶ دی 1396
589
ترکیب خاطرات تلخ و شیرین من به همان اندازه که کیک و قهوه با هم میسازند خوب نمیشود خاطره ای که روزی در آن میخندیدم مایه گریه امروز من شده است تضاد های تلخ و ...

ترکیب خاطرات تلخ و شیرین من به همان اندازه که کیک و قهوه با هم میسازند خوب نمیشود خاطره ای که روزی در آن میخندیدم مایه گریه امروز من شده است تضاد های تلخ و شیرین اطراف من موج می‌زند روی من شاد و دلم غمگین است حرف من تلخ ...

۱۶ دی 1396
786
یک راه فراتری مرا باقی هست بعد از شبِِ تا صبح تمرکز کردن از چشم تو افتادن ارزان نیست. به گناه ناکرده، متهم بودن؛ نیاز به جرمی بسزا دارد!! - از سری نوشته های پراکنده ...

یک راه فراتری مرا باقی هست بعد از شبِِ تا صبح تمرکز کردن از چشم تو افتادن ارزان نیست. به گناه ناکرده، متهم بودن؛ نیاز به جرمی بسزا دارد!! - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

۱۶ دی 1396
583
هر روز طرح نو در قاب نور ماه در هر زمان تو را یک جور دیده ام! . یک لحظه شاد و بعد غمگین؛ رها؛ عجول؛ نازک دلی وقار؛ سطحی، سبکسری! در جمع؛ بی کسی ...

هر روز طرح نو در قاب نور ماه در هر زمان تو را یک جور دیده ام! . یک لحظه شاد و بعد غمگین؛ رها؛ عجول؛ نازک دلی وقار؛ سطحی، سبکسری! در جمع؛ بی کسی در خلوت عالمی! دیروز قهوه نوش امروز چای ترش! حتماً تدارکِ فرداست ساغری... - از ...

۱۶ دی 1396
717
...هر چه که بود خوب بود...

...هر چه که بود خوب بود...

۱۶ دی 1396
503
سر به کدامین درمیسایی؟ در اندیشه کدام لیلی؟ هزارمین مجنونی؟! . من تنها دخترِ عشقبازی های عارفانه ام من و سکوت و لبخند پر حرفم را هیچ وقت دوباره نمیابی! - از سری نوشته های ...

سر به کدامین درمیسایی؟ در اندیشه کدام لیلی؟ هزارمین مجنونی؟! . من تنها دخترِ عشقبازی های عارفانه ام من و سکوت و لبخند پر حرفم را هیچ وقت دوباره نمیابی! - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

۱۶ دی 1396
585
I LOVE YOU LIKE COFFEE IN THE MORNING!!!

I LOVE YOU LIKE COFFEE IN THE MORNING!!!

۱۶ دی 1396
541
نکند فال مرا تلخ کند رفتن تو نکند باز غم و مرگ و جدایی برسد از سر نو - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

نکند فال مرا تلخ کند رفتن تو نکند باز غم و مرگ و جدایی برسد از سر نو - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

۱۶ دی 1396
545
قهوه نوشیدی ز فنجانی؟!؛ بگو هر چه خواهی هست اینجا شک نکن دستی بزن بویی بکش حرفی بزن طعمی بچش! قهوه تلخه - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

قهوه نوشیدی ز فنجانی؟!؛ بگو هر چه خواهی هست اینجا شک نکن دستی بزن بویی بکش حرفی بزن طعمی بچش! قهوه تلخه - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

۱۶ دی 1396
495
وای زیبایم! تو هنر پیش منی! ردّ هر نوع هنر پیش رویت پیداست لب تو چشم؛نگاه رد گیسو ابرو لحن فنجان در دست عطر قهوه در توست من فقط میبویم تن تو دورادور چه ترا ...

وای زیبایم! تو هنر پیش منی! ردّ هر نوع هنر پیش رویت پیداست لب تو چشم؛نگاه رد گیسو ابرو لحن فنجان در دست عطر قهوه در توست من فقط میبویم تن تو دورادور چه ترا کم دارم کاش بودی اینجا - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

۱۶ دی 1396
564
خوب را اینجا خوب می سنجی خوب لحن توست خوب چشمانت خوب لمس تو؛ دزدکی؛ ناشی؛ خوب پایی که، زیر میز ماست باز درگیری، بین پا و پایه! قهوه را میریزد، روی میزِ کافه خوب ...

خوب را اینجا خوب می سنجی خوب لحن توست خوب چشمانت خوب لمس تو؛ دزدکی؛ ناشی؛ خوب پایی که، زیر میز ماست باز درگیری، بین پا و پایه! قهوه را میریزد، روی میزِ کافه خوب می نوشی قهوه پشت قهوه کاش اینجا داشت، شعر و گل یا حافظ. - از ...

۱۶ دی 1396
662
گرم به خانه ام بیا گرم مرا صدا بزن هوای سرد این شقیقه را به گرمی ات شراره کن و من به دست و کار تو چه زود باخته پا و دست چرا، کجا، کلید ...

گرم به خانه ام بیا گرم مرا صدا بزن هوای سرد این شقیقه را به گرمی ات شراره کن و من به دست و کار تو چه زود باخته پا و دست چرا، کجا، کلید کو؟ رسید، وای، اجاق کو؟ لباس من قشنگ نیست و قهوه ام به رنگ نیست ...

۱۶ دی 1396
680
کو در پیاله عکس رخ یار دیده بود شد بی خبر از لذت عشق نهان ما . - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

کو در پیاله عکس رخ یار دیده بود شد بی خبر از لذت عشق نهان ما . - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

۱۶ دی 1396
698
اینبار این منم که تصمیم میگیرم! دو فنجان قهوه ؛ یک بوسه ! یک نوازش سریع و یک چشمک! حالا اگر میتوانی برو! - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

اینبار این منم که تصمیم میگیرم! دو فنجان قهوه ؛ یک بوسه ! یک نوازش سریع و یک چشمک! حالا اگر میتوانی برو! - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

۱۶ دی 1396
541
یک شب را میشود بی تو سر کرد؛ اما... قهوه نبودن ات را تشدید میکند! چطور؟! تا صبح نبودن ات را هوشیار ام تا خودِ صبحِ لعنتی! - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

یک شب را میشود بی تو سر کرد؛ اما... قهوه نبودن ات را تشدید میکند! چطور؟! تا صبح نبودن ات را هوشیار ام تا خودِ صبحِ لعنتی! - از سری نوشته های پراکنده #بهداد

۱۶ دی 1396
547
هم طرح اسمش! رُز اگر بود گلی ماه اگر بود شبی ناز اگر داشت؛...دلی! اسم بی پروایی داشت، اوج شعر شاعر. از نوشته های پراکنده #بهداد - #لیلاحاتمی #رگ_خواب

هم طرح اسمش! رُز اگر بود گلی ماه اگر بود شبی ناز اگر داشت؛...دلی! اسم بی پروایی داشت، اوج شعر شاعر. از نوشته های پراکنده #بهداد - #لیلاحاتمی #رگ_خواب

۲۷ شهریور 1396
627
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم حافظ پی نوشت: عکس از خودم

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم حافظ پی نوشت: عکس از خودم

۱ تیر 1396
1K
این دو شاخه سعی در به هم رسیدن دارند. حدود 8 ماه است از این مسیر رفت و آمد میکنم و عصرها هنگام برگشت از محل کار جویای احوالشان هستم. خیلی جالب و لطیفه اما ...

این دو شاخه سعی در به هم رسیدن دارند. حدود 8 ماه است از این مسیر رفت و آمد میکنم و عصرها هنگام برگشت از محل کار جویای احوالشان هستم. خیلی جالب و لطیفه اما جای غم انگیزی هم داره - انگار خشک شده اند. اما هنوز در راه هستند ...

۱۰ خرداد 1396
957
گل ناز ناز میکنه غنچه هاشو باز میکنه سبزه رویا میبافه قاصدک افسانه میگه قاصدک افسانه میگه . ترانه باغچه با صدای مازیار تقدیم شما: http://www.irmp3.ir/downloadw/s/eyJjdCI6IjVMc0h5UHJwKytZOXdmZ3IxOHloRWc9PSIsIml2IjoiODZiZjBhZGYxZWYyNDNhZTkzYTk5NWUzZDM3ZmVlNDIiLCJzIjoiOWZkMTRlZGUwMDM5NjA4MSJ9.mp3

گل ناز ناز میکنه غنچه هاشو باز میکنه سبزه رویا میبافه قاصدک افسانه میگه قاصدک افسانه میگه . ترانه باغچه با صدای مازیار تقدیم شما: http://www.irmp3.ir/downloa...

۲ خرداد 1396
1K
من و سیگار و غم تو طعم ناب رفتن تو! مثل قهوه تلخ و بکره! ... میدونم حرفم عجیبه وقتی بودی من همون بودم که بودم! وقتی رفتی تازه؛ من شاعر شدم من. . . ...

من و سیگار و غم تو طعم ناب رفتن تو! مثل قهوه تلخ و بکره! ... میدونم حرفم عجیبه وقتی بودی من همون بودم که بودم! وقتی رفتی تازه؛ من شاعر شدم من. . . شعر بی ربط شعر بی وزن شعر بی گاه شعر بی عشق! . . هرچه ...

۳ اردیبهشت 1396
1K