ی کنکوری سال اولی

ffffaaah

این شبا بی تو خرابه حالم😟 🎇 مگه من جز تو کیو دارم🙃 گره اوفتاده ب کارم کجایی؟😦 🙁 تو با اون چشمات👀 مشگل گشایی... دوست دارم دور بشم از همه👨 ‍🚒 👩 ‍🚒 👩 ‍💻 👨 ‍💻 توکه باشی بسمه👬 منو تو داخل ی قایق وسط دریای آروم🏄 ‍♂️🏄 ‍♀️عشق یعنی چشمای خسته👁 عش یعنی گرمای دستت✋ عشق یعنی چشمای مستت.. یعنی یعنی خوب و بدش باهم خیالت راحت من همراتم...

این حساب کاربری خصوصی میباشد