😍 محصول جدید😍 پیراهن آستین کوتاه یقه گرهی کد : 3212 رنگ : آبی کاربنی جنس : کرپ کشی اسکاچی قد : 105 سانت قد آستین : 20 سانت دور بازو : 45 سانت دور ...

😍 محصول جدید😍 پیراهن آستین کوتاه یقه گرهی کد : 3212 رنگ : آبی کاربنی جنس : کرپ کشی اسکاچی قد : 105 سانت قد آستین : 20 سانت دور بازو : 45 سانت دور سینه : سایز بزرگ 120 و سایز کوچک 110 دور کمر : سایز بزرگ 110 ...

۳ روز پیش
5K
*_*گذر زمان چه کرده همه رو دیوونه کرده..فواد غفاری #ایوان بند*_*

*_*گذر زمان چه کرده همه رو دیوونه کرده..فواد غفاری #ایوان بند*_*

۳ روز پیش
3K
@salime.a

@salime.a

۱ هفته پیش
8K
@salime.a

@salime.a

۱ هفته پیش
8K
@salime.a

@salime.a

۱ هفته پیش
8K
💜 💜 💜 💜 I purple youuuu

💜 💜 💜 💜 I purple youuuu

۳ روز پیش
2K
احساسات که بمیره دیگه مهم نی بعدش کی میاد و چقدر دوست داره تو دیگه اون ادم قبلی نمیشی! ]‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

احساسات که بمیره دیگه مهم نی بعدش کی میاد و چقدر دوست داره تو دیگه اون ادم قبلی نمیشی! ]‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۳ روز پیش
3K
خفن نشد؟

خفن نشد؟

۳ روز پیش
2K
#مُشکل اینجاس که #دِلمون #نازکه ولی #پوستمون #کُلفت.... @salime.a

#مُشکل اینجاس که #دِلمون #نازکه ولی #پوستمون #کُلفت.... @salime.a

۱ هفته پیش
27K
روزتون چطور بوده؟ 😂 ☕

روزتون چطور بوده؟ 😂 ☕

۳ روز پیش
2K
#من #تاریخ آن #شبی را که از #عمق‌وجود #گریستم را #دقیق به خاطر سپردم... نه برای آن #شب بلکه برای آن #صبح برای #آدم‌دیگری که روز بعد به آن تبدیل شده‌بودم.... @salime.a

#من #تاریخ آن #شبی را که از #عمق‌وجود #گریستم را #دقیق به خاطر سپردم... نه برای آن #شب بلکه برای آن #صبح برای #آدم‌دیگری که روز بعد به آن تبدیل شده‌بودم.... @salime.a

۱ هفته پیش
13K
#الی🙈 🙈 🙈 😋 😍 تگش کن

#الی🙈 🙈 🙈 😋 😍 تگش کن

۳ روز پیش
3K
😁 😁 😁

😁 😁 😁

۳ روز پیش
3K
جرأت داری خطا کن.........!! 😅 😄 😃 😂 😂 😃 😄 😅

جرأت داری خطا کن.........!! 😅 😄 😃 😂 😂 😃 😄 😅

۳ روز پیش
13K
عجب کاری شد.!!!!!!

عجب کاری شد.!!!!!!

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
اگـر روزے بهـ سـرم داد بکشے کهـ چـرا مـرا بهـ دنیـآ اوردے 🍃 بهـ تـو جـواب خـواهـم داد کهـ مـن همـان ک اری رو کـردم کهـ درختهـا هـزاران هـزاران و هـزار سـال قبـل از مـن ...

اگـر روزے بهـ سـرم داد بکشے کهـ چـرا مـرا بهـ دنیـآ اوردے 🍃 بهـ تـو جـواب خـواهـم داد کهـ مـن همـان ک اری رو کـردم کهـ درختهـا هـزاران هـزاران و هـزار سـال قبـل از مـن کـرده انـد و میکننـد و فکـر میکنـم کـلر خـوبے کـردم...💫 💕 🌸 نامه به کودکی ...

۲۴ مهر 1398
12K
بهـ نظـر تـو حـاملهـ نشـدن بـرای مـرد مـزیت است یـا نقـص؟💫 تـا دیـروز فکـر میکـردم مـزیت است حـالا کهـ مطمعنـم نقـص و بـدبختی است 🍃 خیلی غـرور انگیـز است کهـ آدم بتـوانـد مـوجـودی زنـده را ...

بهـ نظـر تـو حـاملهـ نشـدن بـرای مـرد مـزیت است یـا نقـص؟💫 تـا دیـروز فکـر میکـردم مـزیت است حـالا کهـ مطمعنـم نقـص و بـدبختی است 🍃 خیلی غـرور انگیـز است کهـ آدم بتـوانـد مـوجـودی زنـده را در بطـن خـود داشتهـ بـاشد و بهـ جـای یک نفـر خـود را دونفـر بـدانـد...😻 💕 ...

۲۴ مهر 1398
11K