Ana JoOn 80

fazebad

از دیگران شکایت نمیکنم
بلکه خودم را تغییرمیدهم
چرا که کفش پوشیدن راحت تر ازفرش کردن دنیاست.
مبارزه انسان را داغ می کند
و تجربه انسان را پخته می کند!
هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود.http://instagraph.ir/harfeto/829856035

۳ ساعت پیش
682
روز وصل دوستداران یاد باد یاد باد ان روزگاران یاد باد کامم از تلخی غم چون زهر گشت بانگ نوش شاد خواران یاد باد گرچه یاران فارغند از یاد من از من ایشان را هزاران ...

روز وصل دوستداران یاد باد یاد باد ان روزگاران یاد باد کامم از تلخی غم چون زهر گشت بانگ نوش شاد خواران یاد باد گرچه یاران فارغند از یاد من از من ایشان را هزاران یاد باد مبتلا گشتم در این بند و بلا کوشش ان حق گذاران یاد باد ...

۱۵ ساعت پیش
3K
دعا میکنم در این شب زیر این سقف بلند روی دامان زمین هر کجا خسته و پر غصه شدی دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست که ان دست خدا باشد و بس.. ...

دعا میکنم در این شب زیر این سقف بلند روی دامان زمین هر کجا خسته و پر غصه شدی دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست که ان دست خدا باشد و بس.. امضا خدا پای ارزو هاتون الهی امشب هر چی خوبیه خدا براتون رقم بزنه ارامش ...

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
1K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
اقا پسرا روزتون مبارک😊

اقا پسرا روزتون مبارک😊

۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
3K
رنگین کمانی زیبا در امریکا

رنگین کمانی زیبا در امریکا

۶ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
التماس دعا

التماس دعا

۱ هفته پیش
4K
ادم ها را قضاوت نکنید

ادم ها را قضاوت نکنید

۱ هفته پیش
3K