@gomnam...

fatiiiii90

خدایا ممنونم ، که یادم می اوری غیر از تو هیج کس هوایم را ندارد ..
بی تو در این دنیای ماتم .. تنها ترینم ،..
هوای دل من بستگی به تو دارد .. اغوشت را می خواهم برای من کمی جا هست؟

خدافظ ... 😐

خدافظ ... 😐

۲ آبان 1397
9K
بسی رنج بردم بدین سه هفته 😂😂😂

بسی رنج بردم بدین سه هفته 😂😂😂

۳۰ مهر 1397
6K
۱۵ مهر 1397
8K
۱۵ مهر 1397
8K
و #خدایی که در این نزدیکیست

و #خدایی که در این نزدیکیست

۱۴ مهر 1397
3K
۱۳ مهر 1397
5K
#سهراب سپهری

#سهراب سپهری

۱۲ مهر 1397
18K
۱۱ مهر 1397
9K
۱۱ مهر 1397
9K
۶ مهر 1397
6K
وای دلمم .😂😂😂😂

وای دلمم .😂😂😂😂

۶ مهر 1397
8K
فک کنم خاک رس بهتر بشه . چون اگه ابم رومون بریزن یه چیزی ازش به عمل میاااد😂😝

فک کنم خاک رس بهتر بشه . چون اگه ابم رومون بریزن یه چیزی ازش به عمل میاااد😂😝

۶ مهر 1397
8K
هوووووراااااااااا بخند بابا دنیا دو روزه دیگع نزار کسی بفهمه چقد داغونی ... هورررااااااااااااااا😂😂😂😂😁😁😁😀😀😀

هوووووراااااااااا بخند بابا دنیا دو روزه دیگع نزار کسی بفهمه چقد داغونی ... هورررااااااااااااااا😂😂😂😂😁😁😁😀😀😀

۶ مهر 1397
9K
عین حقیقته .....😂😂😂

عین حقیقته .....😂😂😂

۶ مهر 1397
8K
قضیه منه.../ خخ

قضیه منه.../ خخ

۶ مهر 1397
8K
سرپایی.../

سرپایی.../

۶ مهر 1397
8K
باباهای خارجیا هم این طورین؟

باباهای خارجیا هم این طورین؟

۶ مهر 1397
8K
# طبیب

# طبیب

۶ مهر 1397
8K
..

..

۶ مهر 1397
7K
تو #بخند حتی اگه از درد غصه ها شبا قلبت درد بگیره 😕

تو #بخند حتی اگه از درد غصه ها شبا قلبت درد بگیره 😕

۶ مهر 1397
10K