@gomnam...

fatiiiii90

خدایا ممنونم ، که یادم می اوری غیر از تو هیج کس هوایم را ندارد ..
بی تو در این دنیای ماتم .. تنها ترینم ،..
هوای دل من بستگی به تو دارد .. اغوشت را می خواهم برای من کمی جا هست؟

خدافظ ... 😐

خدافظ ... 😐

۲ آبان 1397
112
بسی رنج بردم بدین سه هفته 😂😂😂

بسی رنج بردم بدین سه هفته 😂😂😂

۳۰ مهر 1397
99
۱۵ مهر 1397
96
۱۵ مهر 1397
94
و #خدایی که در این نزدیکیست

و #خدایی که در این نزدیکیست

۱۴ مهر 1397
217
۱۳ مهر 1397
95
#سهراب سپهری

#سهراب سپهری

۱۲ مهر 1397
127
۱۱ مهر 1397
98
۱۱ مهر 1397
96
۶ مهر 1397
95
وای دلمم .😂😂😂😂

وای دلمم .😂😂😂😂

۶ مهر 1397
98
فک کنم خاک رس بهتر بشه . چون اگه ابم رومون بریزن یه چیزی ازش به عمل میاااد😂😝

فک کنم خاک رس بهتر بشه . چون اگه ابم رومون بریزن یه چیزی ازش به عمل میاااد😂😝

۶ مهر 1397
96
هوووووراااااااااا بخند بابا دنیا دو روزه دیگع نزار کسی بفهمه چقد داغونی ... هورررااااااااااااااا😂😂😂😂😁😁😁😀😀😀

هوووووراااااااااا بخند بابا دنیا دو روزه دیگع نزار کسی بفهمه چقد داغونی ... هورررااااااااااااااا😂😂😂😂😁😁😁😀😀😀

۶ مهر 1397
165
عین حقیقته .....😂😂😂

عین حقیقته .....😂😂😂

۶ مهر 1397
97
قضیه منه.../ خخ

قضیه منه.../ خخ

۶ مهر 1397
100
سرپایی.../

سرپایی.../

۶ مهر 1397
93
باباهای خارجیا هم این طورین؟

باباهای خارجیا هم این طورین؟

۶ مهر 1397
96
# طبیب

# طبیب

۶ مهر 1397
100
..

..

۶ مهر 1397
95
تو #بخند حتی اگه از درد غصه ها شبا قلبت درد بگیره 😕

تو #بخند حتی اگه از درد غصه ها شبا قلبت درد بگیره 😕

۶ مهر 1397
131