fatemeh2005

fatemha2005

واحد اندازه گیری خوشبختی=نفس های مادرم بر ثانیه

فالو=فالو
لایک=لایک

۲۶ اردیبهشت 1398
5K
پدر❤

پدر❤

۲۱ اردیبهشت 1398
4K
حوووووووصلم پوکیدع😭

حوووووووصلم پوکیدع😭

۲۱ اردیبهشت 1398
4K
من یه #دخترم.... با تلنگری #بارانی میشوم با کلمه ای #عاشق❤ میشوم با فریادی #میشکنم زورم به تنها چیزی ک میرسد #بغض لعنتی ه هنوز هم با #مدادرنگی‌ خانه آرزوهایم را به تصور می کشم ...

من یه #دخترم.... با تلنگری #بارانی میشوم با کلمه ای #عاشق❤ میشوم با فریادی #میشکنم زورم به تنها چیزی ک میرسد #بغض لعنتی ه هنوز هم با #مدادرنگی‌ خانه آرزوهایم را به تصور می کشم من #دخترم پراز راااز... هرگز مرا نخواهی دانست هرگز سرچشمه ی #اشکهایم را نمیابی عاشق ...

۱۹ اردیبهشت 1398
24K
#بستنی 😋😋

#بستنی 😋😋

۶ اردیبهشت 1398
6K
۵ اردیبهشت 1398
5K
#توت😋 #گوجه😋

#توت😋 #گوجه😋

۳ اردیبهشت 1398
7K
۲۳ فروردین 1398
4K
پرواز کردن...گاهی میتواند معنی سقوط باشد...اگر مقصدش هیچ باشد...

پرواز کردن...گاهی میتواند معنی سقوط باشد...اگر مقصدش هیچ باشد...

۲۳ فروردین 1398
4K
عشقوووومه

عشقوووومه

۱۹ فروردین 1398
5K
تمام اغوشم را❤ برایت باز میکنم❤ قلب من❤ وقتی در مجاورت قلب توست آرام میگیرد❤

تمام اغوشم را❤ برایت باز میکنم❤ قلب من❤ وقتی در مجاورت قلب توست آرام میگیرد❤

۱۸ فروردین 1398
5K
امروز بیشتر از دیروز دوستت دارم و فردا بیشتر از امروز و این ضعف من نیست قدرت توست💕

امروز بیشتر از دیروز دوستت دارم و فردا بیشتر از امروز و این ضعف من نیست قدرت توست💕

۱۸ فروردین 1398
5K
#میلادراستاد #جشن عقد

#میلادراستاد #جشن عقد

۱۵ فروردین 1398
14K
۱۴ فروردین 1398
5K
زیادی خوب بودن مثل داشتن یه کروموزوم اضافست منگل تصور میشی

زیادی خوب بودن مثل داشتن یه کروموزوم اضافست منگل تصور میشی

۱۴ فروردین 1398
4K
۱۴ فروردین 1398
4K
#فاطمه #فاطی😉

#فاطمه #فاطی😉

۱۴ فروردین 1398
9K
۱۲ فروردین 1398
1K
۲۵ آبان 1397
2K
۲۴ آبان 1397
2K