نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست ... ما اولین بار است بندگی می کنیم ولی او قرنهاست که خدایی می کند

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست ... ما اولین بار است بندگی می کنیم ولی او قرنهاست که خدایی می کند

۲۱ بهمن 1395
6K
۲۱ بهمن 1395
3K
*^-^*

*^-^*

۲۱ بهمن 1395
5K
hehh....

hehh....

۲۰ بهمن 1395
3K
۲۰ بهمن 1395
3K
۱۳ بهمن 1395
1K
hehh....

hehh....

۱۳ بهمن 1395
1K
*^-^*

*^-^*

۱۳ بهمن 1395
1K
۱۳ بهمن 1395
1K
۱۳ بهمن 1395
1K
⭐️ اشتباهم این بود؛ هرجا رنجیدم، خندیدم ، فکر کردند درد ندارد ضربه هایشان را محکم تر زدند ...

⭐️ اشتباهم این بود؛ هرجا رنجیدم، خندیدم ، فکر کردند درد ندارد ضربه هایشان را محکم تر زدند ...

۲ بهمن 1395
2K
۲ بهمن 1395
1K
همیشه افراد ساکت را دوست داشته ام. هیچگاه نمیفهمی در حال رقصیدن در رویای خویشند و یا سنگینی بارِ هستی را به دوش میکشند... 🕴جان گرین

همیشه افراد ساکت را دوست داشته ام. هیچگاه نمیفهمی در حال رقصیدن در رویای خویشند و یا سنگینی بارِ هستی را به دوش میکشند... 🕴جان گرین

۱ بهمن 1395
4K
بابا پرکشید 💔😔 جمعه ترین جمعه سال 😔

بابا پرکشید 💔😔 جمعه ترین جمعه سال 😔

۱ بهمن 1395
3K
۲۹ آبان 1395
8K
۲۹ آبان 1395
8K
۲۹ آبان 1395
8K
۲۹ آبان 1395
8K
*^-^*

*^-^*

۲۸ آبان 1395
7K
همیشہ شڪننده تر از آن دلے ڪہ مےشڪند ڪسےاست ڪہ وابستہ شد و دوباره تنها ماند

همیشہ شڪننده تر از آن دلے ڪہ مےشڪند ڪسےاست ڪہ وابستہ شد و دوباره تنها ماند

۲۸ آبان 1395
7K