fatemehperspolisi3

fatemehperspolisi3


سردارجانم من بی تو چه کنم😭 الهی بمیرم برات

۱۳ ساعت پیش
2K
عکس کمتر دیده شده از سردار

عکس کمتر دیده شده از سردار

۱۳ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
پست زینب سلیمانی😢

پست زینب سلیمانی😢

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
جمعه ها دلگیر بود اما جمعه ای ک تو دیگ نبودی دلگیر تر شد😢

جمعه ها دلگیر بود اما جمعه ای ک تو دیگ نبودی دلگیر تر شد😢

۱ روز پیش
2K
اری اهل معامله هستم✋

اری اهل معامله هستم✋

۱ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
چقدر بی تابتیم😢

چقدر بی تابتیم😢

۳ روز پیش
3K
⚡️شنیده ام ترامپ به شهید سلیمانی توهین کرده است و حرفهای زشتی به زبان آورده... پاسخ ما به او همان پاسخ میثم تمار است به ابن مرجانه: این خاصیت حرامزاده است که با تحقیر و ...

⚡️شنیده ام ترامپ به شهید سلیمانی توهین کرده است و حرفهای زشتی به زبان آورده... پاسخ ما به او همان پاسخ میثم تمار است به ابن مرجانه: این خاصیت حرامزاده است که با تحقیر و تهمت دشمنانش را آزار کند... اما در این تکرار تاریخ شک نکنید عاقبت ترامپ متفاوت ...

۳ روز پیش
15K