فقَط اونجایی که #حافِظ یهو برمیگرده میگه: سُخن این است که ما بی تو نخواهیم حَیات...❤ تو دلیل همه‌دلخوشی‌های منی❤ Rezvan❤

فقَط اونجایی که #حافِظ یهو برمیگرده میگه: سُخن این است که ما بی تو نخواهیم حَیات...❤ تو دلیل همه‌دلخوشی‌های منی❤ Rezvan❤

۲۹ آبان 1398
26
💛 💫 گاهگاهی که دلم میگیرد، به خودم می گویم؛ در دیاری که پر از دیوار است، به کجا باید رفت؟ به که باید پیوست؟ به که باید دل بست؟ حس تنهای درونم گوید: بشکن ...

💛 💫 گاهگاهی که دلم میگیرد، به خودم می گویم؛ در دیاری که پر از دیوار است، به کجا باید رفت؟ به که باید پیوست؟ به که باید دل بست؟ حس تنهای درونم گوید: بشکن دیواری، که درونت داری!چه سوالی داری؟ تو "خدا" را داری... و خدا اول و آخر ...

۲۹ آبان 1398
49