عذابم ندهههه🙁

عذابم ندهههه🙁

۲۵ مرداد 1398
2K
💖

💖

۱ مرداد 1398
5K
#طنز

#طنز

۲۳ تیر 1398
5K
منتظر شماست برید شهید شید...

منتظر شماست برید شهید شید...

۲۰ تیر 1398
4K
#غیرت _را_ فراموش _ نکنیم

#غیرت _را_ فراموش _ نکنیم

۲۰ تیر 1398
4K
تصورشم برام سخته 😯😔

تصورشم برام سخته 😯😔

۲۰ تیر 1398
4K
💫💢

💫💢

۱۹ خرداد 1398
2K
هر وقت که بودی ...

هر وقت که بودی ...

۷ خرداد 1398
3K
دیگر تمامـ شد مرغ از قفس پریـــد ... ندا داد جبرئیل : اینک شما و وحشت دنیاے بی علــی ...

دیگر تمامـ شد مرغ از قفس پریـــد ... ندا داد جبرئیل : اینک شما و وحشت دنیاے بی علــی ...

۶ خرداد 1398
6K
دلتنگتم ...

دلتنگتم ...

۴ خرداد 1398
3K
۲ خرداد 1398
2K
جانا ...! دلـ ما هوسـ بهـ رویتـ رویـ تو کردهـ ...😋

جانا ...! دلـ ما هوسـ بهـ رویتـ رویـ تو کردهـ ...😋

۳۱ اردیبهشت 1398
3K
هـــی😞

هـــی😞

۲۱ اردیبهشت 1398
2K
معرفتم خوب چیزیه😏

معرفتم خوب چیزیه😏

۲۰ اردیبهشت 1398
2K
💪

💪

۱۹ اردیبهشت 1398
2K
😒

😒

۱۹ اردیبهشت 1398
2K
😏😏

😏😏

۱۶ اردیبهشت 1398
2K
💋💋

💋💋

۱۶ اردیبهشت 1398
2K
😐

😐

۱۵ اردیبهشت 1398
3K