۲ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
۴ هفته پیش
2K
-آنچه سخت است در این وسط، دل کندن از آدم‌هاست. دل بستن... آسان است و همگی نیاموخته بلدیم دل بستن را، ولی کسی دل کندن را به ما یاد نداده است... 📓 نامه‌هایی از پراگ✍

-آنچه سخت است در این وسط، دل کندن از آدم‌هاست. دل بستن... آسان است و همگی نیاموخته بلدیم دل بستن را، ولی کسی دل کندن را به ما یاد نداده است... 📓 نامه‌هایی از پراگ✍

۲۹ مهر 1398
3K
در آخر تو مجبوری قهرمان خودت باشی.. چون همه مشغول نجات دادن خودشون هستند...

در آخر تو مجبوری قهرمان خودت باشی.. چون همه مشغول نجات دادن خودشون هستند...

۲۱ مهر 1398
3K
خیالی نیست....

خیالی نیست....

۱۱ مهر 1398
1K
۵ مهر 1398
3K
غربت کسی نباش؛ که تو را وطن دیده است.... #محمود_درویش

غربت کسی نباش؛ که تو را وطن دیده است.... #محمود_درویش

۳ مهر 1398
2K
🍁🍂پاییز بهاریست که عاشق شده است🍂🍁 #پاییز

🍁🍂پاییز بهاریست که عاشق شده است🍂🍁 #پاییز

۱ مهر 1398
3K
۲۸ شهریور 1398
2K
ای کاش....

ای کاش....

۲۳ شهریور 1398
2K
۲۰ شهریور 1398
3K
هیچوقت به چیزی که تورو شکوند برنگرد:)

هیچوقت به چیزی که تورو شکوند برنگرد:)

۱۴ شهریور 1398
3K
۱۰ شهریور 1398
3K
۸ شهریور 1398
2K
برای کمی زندگی کنارِ تو بارها مُردم....

برای کمی زندگی کنارِ تو بارها مُردم....

۵ شهریور 1398
2K
‌من میروم ... و ڪلید این خانه ی دلگیر را ، زیر هیچ گلدانی نخواهم گذاشت ! دلتنگ ڪه شدی ، آمدی نبودم ، نگرد ! باران هرگز شبیه آنچه بود ، به آسمان بر ...

‌من میروم ... و ڪلید این خانه ی دلگیر را ، زیر هیچ گلدانی نخواهم گذاشت ! دلتنگ ڪه شدی ، آمدی نبودم ، نگرد ! باران هرگز شبیه آنچه بود ، به آسمان بر نمیگردد...♡

۲ شهریور 1398
4K
‏باید قبول کرد که جز در خواب این غصه‌ها تمام نخواهد شد....

‏باید قبول کرد که جز در خواب این غصه‌ها تمام نخواهد شد....

۳۰ مرداد 1398
3K
و سخت ترین جایِ داستانِ ما آنجایی بود؛ که دردهایمان را دانه دانه برایِ دیگرانِ بی دردی گفتیم که آنها با لبخند برایِ بارِ هزارم به ما نگاه کنند و بگویند: درست میشود... فقط ندانستیم ...

و سخت ترین جایِ داستانِ ما آنجایی بود؛ که دردهایمان را دانه دانه برایِ دیگرانِ بی دردی گفتیم که آنها با لبخند برایِ بارِ هزارم به ما نگاه کنند و بگویند: درست میشود... فقط ندانستیم آن درستی که میگویند چرا با ما سرِ ناسازگاری دارد و هی نمیشَود....

۲۸ مرداد 1398
4K
‏وقتی از زندگی یه نفر میرید درم پشت سرتون ببندید سفت ! خیلی سفت ! یه جوری ببندید که تموم دیوارای اتاق بریزه رو سرش....

‏وقتی از زندگی یه نفر میرید درم پشت سرتون ببندید سفت ! خیلی سفت ! یه جوری ببندید که تموم دیوارای اتاق بریزه رو سرش....

۲۵ مرداد 1398
2K