اینم برای اونهایی که فکر میکنن ما خیلی به اینجا وابسته ایم ویس هم بمونه برای خودشون ما که خیری ندیدیم شاید برای اونا داشته باشه

اینم برای اونهایی که فکر میکنن ما خیلی به اینجا وابسته ایم ویس هم بمونه برای خودشون ما که خیری ندیدیم شاید برای اونا داشته باشه

عکس بلند
السلام علیک یا کریم اهل بیت امام حسن مجتبی ع

السلام علیک یا کریم اهل بیت امام حسن مجتبی ع

عصر همه دوستان بخیر

عصر همه دوستان بخیر

انتخاب کنید

انتخاب کنید

لطفا کپشن رو بخونید 😍 قشنگ ترین چشمان دنیا را مادر من دارد, وقتی با خنده های از ته دلش به من نگاه میکند و از وقایع روزانه اش با آب و تاب میگوید, بدون ...

لطفا کپشن رو بخونید 😍 قشنگ ترین چشمان دنیا را مادر من دارد, وقتی با خنده های از ته دلش به من نگاه میکند و از وقایع روزانه اش با آب و تاب میگوید, بدون نظر خواستن از من بارها و بارها تعریف میکند... قشنگترین صدای دنیا را مادر من ...

مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمی شوند چرا که زن ها عاشق مردهای بد می شوند ! و با مردهای خوب درد و دل می کنند ...

مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمی شوند چرا که زن ها عاشق مردهای بد می شوند ! و با مردهای خوب درد و دل می کنند ...

آرام دوستت دارم جاری هستی در تمام احساسم...!!! غزل های ناب را یکجا برایت می نویسم و زیر لب زمزمه میکنم آرام تر آهسته بیا «آرام جانم»

آرام دوستت دارم جاری هستی در تمام احساسم...!!! غزل های ناب را یکجا برایت می نویسم و زیر لب زمزمه میکنم آرام تر آهسته بیا «آرام جانم»

زندگی همیشه جریان داره اما با بودن بعضیا تو زندگیت این جریان قشنگ‌تر میشه...

زندگی همیشه جریان داره اما با بودن بعضیا تو زندگیت این جریان قشنگ‌تر میشه...

عاشقت خواهم ماند.........بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت......بی آنکه بگویم درد دل خواهم گفت.....بی هیچ کلامی گوش خواهم داد.....بی هیچ سخنی در آغوشت خواهم گریست............ بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد....بی هیچ ...

عاشقت خواهم ماند.........بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت......بی آنکه بگویم درد دل خواهم گفت.....بی هیچ کلامی گوش خواهم داد.....بی هیچ سخنی در آغوشت خواهم گریست............ بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد....بی هیچ حرارتی این گونه شاید احساسم نمیرد #

روز ماما بر همه ماما های عزیز مبارک

روز ماما بر همه ماما های عزیز مبارک

تو آفریده شدی تا که دلبری بکنی که من غلام تو باشم که سروری بکنی غلامی تو برایم شبیـه یک گنج است مباد گنج مـرا سهـــم دیگــــری بکنی شدم مریض تو شاید مرا در آغوشت ...

تو آفریده شدی تا که دلبری بکنی که من غلام تو باشم که سروری بکنی غلامی تو برایم شبیـه یک گنج است مباد گنج مـرا سهـــم دیگــــری بکنی شدم مریض تو شاید مرا در آغوشت برای یک شــب کوتاه بستــری بکنی اگر که خنده کنی، غنج می رود دل من ...