۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
991
۲ روز پیش
924
۲ روز پیش
1K
به یک آدم هایی میگویند، دندان لق!!! همان هایی که،نه رفتن بلدن نه راه ماندن را! همان هایی که، هیچ وقت تکلیف شان در زندگی مشخص نیست! نمیدانند چه میخواهند!کجا زندگی میکنند! و بدترش این ...

به یک آدم هایی میگویند، دندان لق!!! همان هایی که،نه رفتن بلدن نه راه ماندن را! همان هایی که، هیچ وقت تکلیف شان در زندگی مشخص نیست! نمیدانند چه میخواهند!کجا زندگی میکنند! و بدترش این است که، حتی روابط اجتماعی را هم نمیدانند! مدام غر میزنند! چشم هایشان را،روی احساسات ...

۲ روز پیش
28K
۲ روز پیش
1K
۶ روز پیش
4K
عکاس:من ! طراح صحنه:من ! خاله سوژه :من ! مثه خر بدو برگا را جم کن تا مامان نیومده :من!

عکاس:من ! طراح صحنه:من ! خاله سوژه :من ! مثه خر بدو برگا را جم کن تا مامان نیومده :من!

۷ روز پیش
4K
عکاس و طراح لباس و صابخونه و صاب جارو و خاله سوژه :من!

عکاس و طراح لباس و صابخونه و صاب جارو و خاله سوژه :من!

۷ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
3K