چند #قدم ِ دیگر #بیشتر نمانده تا #انتهای ِ #پیری به #عقب #نگاه کن #سریع تر از #وزش #باد #جوانی #گذشت #عجله نکن #دیر یا #زود به انتهایش خواهی رسید #بوی_باران

چند #قدم ِ دیگر #بیشتر نمانده تا #انتهای ِ #پیری به #عقب #نگاه کن #سریع تر از #وزش #باد #جوانی #گذشت #عجله نکن #دیر یا #زود به انتهایش خواهی رسید #بوی_باران

۲۲ آذر 1397
14K
رسیدن، #فعلِ #تلخی ست، اما آمدن #شیرین است. رسیدن را اغلب با آمدن #اشتباه میگیرند. آمدن #خوب است، #مثل #میهمانی که سالها #منتظر ش بودی، مثل #مادر ت، وقتی در یک دستش #نان ِ #گرم ...

رسیدن، #فعلِ #تلخی ست، اما آمدن #شیرین است. رسیدن را اغلب با آمدن #اشتباه میگیرند. آمدن #خوب است، #مثل #میهمانی که سالها #منتظر ش بودی، مثل #مادر ت، وقتی در یک دستش #نان ِ #گرم و #آتشی گرفته و با #دست ِ دیگرش به #سختی #کلید را میچرخانَد و به ...

۱۵ آذر 1397
33K
اگر قَدر نمی دانیم لااقل اذیتش نکنیم همانی که برای ما از خطِ قرمز هایش ، ساده گذشته است.

اگر قَدر نمی دانیم لااقل اذیتش نکنیم همانی که برای ما از خطِ قرمز هایش ، ساده گذشته است.

۱ اردیبهشت 1397
872
۲۴ خرداد 1397
1K
۲۴ خرداد 1397
2K
احترام گذاشتیم و فکر کردند نمیفهمیم، توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم، وای به حال این مردم نه احترام سرشان می شود و نه توجه کنار این مردم شاد نمی شوی فقط تنهایی را ...

احترام گذاشتیم و فکر کردند نمیفهمیم، توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم، وای به حال این مردم نه احترام سرشان می شود و نه توجه کنار این مردم شاد نمی شوی فقط تنهایی را بیشتر حس میکنی @

۱۱ تیر 1397
1K
۳۱ مرداد 1397
976
تو بودی همون آدمی که هزار بار از تَهِ دلم خواستَمش...

تو بودی همون آدمی که هزار بار از تَهِ دلم خواستَمش...

۱۷ شهریور 1397
1K
💪 💪 ایییینههههههه

💪 💪 ایییینههههههه

۱۷ شهریور 1397
1K
۳ آذر 1397
1K
۱۲ آذر 1397
973
۱۴ آذر 1397
1K
۱۴ آذر 1397
1K
۱۴ آذر 1397
1K
۱۴ آذر 1397
1K
۱۴ آذر 1397
1K
۱۴ آذر 1397
1K
۱۵ آذر 1397
1K
۱۴ آذر 1397
1K
۱۵ آذر 1397
115