پارسا(یاشاسین آنا دیلیم)

faezehjoon

ان شاءالله این پروفایل قراره محلی برای آشنایی با شهدای عزیرمون باشه...از همه تون عاجزانه خواهش میکنم اگر از مطالب خوشتون اومد واسه من دعای شهادت کنین
اللهم عجل لولیک الفرج ورزقنا شهادة فی سبیلک

ای آفتاب زهرا عَجّل علی ظهورک تنهای شهر و صحرا، عجّل علی ظهورک گم گشته وجودی، هم غیب و هم شهودی در دیده و دل ما، عجّل علی ظهورک بی تو غریب، قرآن، بی تو ...

ای آفتاب زهرا عَجّل علی ظهورک تنهای شهر و صحرا، عجّل علی ظهورک گم گشته وجودی، هم غیب و هم شهودی در دیده و دل ما، عجّل علی ظهورک بی تو غریب، قرآن، بی تو اسیر، عترت بی تو علی است، تنها، عجّل علی ظهورک نه طاقتی نه صبری، تا ...

بمناسبت هشتم اسفند سالروز شهادت شهید حاج حسین خرازی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﺳﺎﻝ 1336 ﺩﺭ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻧﺸﯿﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﻛﻮﯼ ﻛﻠﻢ» ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ...

بمناسبت هشتم اسفند سالروز شهادت شهید حاج حسین خرازی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﺳﺎﻝ 1336 ﺩﺭ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻧﺸﯿﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﻛﻮﯼ ﻛﻠﻢ» ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺧﺮﺍﺯﯼ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻗﺪﻭﻡ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺍﺑﺎﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ (ﻉ) ﮔﺸﺖ. ﻫﻮﺵ ﻭ ﺍﺩﺏ، ﺯﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ...

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی

اللهم عجل للولیک الفرج #یا_مهدی_ادرکنی