#لُــــــــ

eshgh.12

#لُــــــــ💕 ــــــرم#
#لُــــــــــــــ💕 ــــــــــر#خرم آباد#

۲۱ دی 1398
3K
۲۱ دی 1398
3K
😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂

۲۰ دی 1398
3K
محمود دست به کار میشود 😂 😂 😂 😂

محمود دست به کار میشود 😂 😂 😂 😂

۲۰ دی 1398
4K
۲۰ دی 1398
4K
۲۰ دی 1398
5K
مونالیزا به همراه اصالت لر تو اَفتاوُیی مِ چی شوگارِ تارِم تو گرمایی مِ سرما وَر نسارِم تو باغ پُر دِ نسرینِ بِهاری مِ دشت زرد حُشکِ پُر دِ خارِم

مونالیزا به همراه اصالت لر تو اَفتاوُیی مِ چی شوگارِ تارِم تو گرمایی مِ سرما وَر نسارِم تو باغ پُر دِ نسرینِ بِهاری مِ دشت زرد حُشکِ پُر دِ خارِم

۲۰ دی 1398
8K
۲۰ دی 1398
4K
۱۹ دی 1398
3K
۱۹ دی 1398
4K
ادامه پست قبلی

ادامه پست قبلی

۱۹ دی 1398
4K
تعریف ترامپ از بچه های خرم آباد: ای بچون خورموعه خیلی سرحالن مه چاکر همشونم مه و خاطر یه کاری وا ایران نارم چون ترس د بچون خورموعه دارم ای بچون خورموعه همیشه دست کاردن. ...

تعریف ترامپ از بچه های خرم آباد: ای بچون خورموعه خیلی سرحالن مه چاکر همشونم مه و خاطر یه کاری وا ایران نارم چون ترس د بچون خورموعه دارم ای بچون خورموعه همیشه دست کاردن. .. ... پست بعدی رو نگا کنید لحظه ترس ترامپ از بچه های خرم اباد

۱۹ دی 1398
7K
خبر فوری!خبر فوری! بخونید : طبق خبر های رسیده شده ترامپ دو نقطه را نشانه گیری کرده است و طی 1ساعت انها را از بین میبرد . . . . . . . . . ...

خبر فوری!خبر فوری! بخونید : طبق خبر های رسیده شده ترامپ دو نقطه را نشانه گیری کرده است و طی 1ساعت انها را از بین میبرد . . . . . . . . . اولی:زیر بغلش دومی:چخت هایش

۱۹ دی 1398
7K
اقای احمدی نژاد هم دست به کارد و قمه شده و خبر رسیده که میخواد بره در کاخ سفید ان آماری بکشه 😂 😂

اقای احمدی نژاد هم دست به کارد و قمه شده و خبر رسیده که میخواد بره در کاخ سفید ان آماری بکشه 😂 😂

۱۹ دی 1398
8K
ترامپ اومده معذرت خواهی کنه

ترامپ اومده معذرت خواهی کنه

۱۹ دی 1398
5K
جواب ترامپ به تمام بچه های لرستان: و شرفم چی سگ پشیمونم کوچک تموم بچون لرسونم

جواب ترامپ به تمام بچه های لرستان: و شرفم چی سگ پشیمونم کوچک تموم بچون لرسونم

۱۸ دی 1398
7K
۱۸ دی 1398
833
۱۸ دی 1398
2K
زنده باد خرم آباد....... دم خودمون گرم.....

زنده باد خرم آباد....... دم خودمون گرم.....

۱۸ دی 1398
6K
۲۸ آذر 1398
3K