ermmy

ermmy

شمارش معکوس شروع میشه فقط13روزتا❤ 22بهمن❤
تمام دنیا هم که بروند🚶 🏻 ‍♂️
تمام دنیا هم که نباشند🌏 👐 🏻
تمام دنیا هم که مرا نخواهند❤ ️⛔ ️
تمام دنیا هم که آوار شود بر سرم🙃 🔥
تمام دنیا هم که دلم را بشکنند💔 🌈
تـــــــ @arash.23 ــــــــو هستی…💋 😍 💫
همین برای یک عمر زندگی‌ کافیست

💕 خدا یعنی💕
خ:خودش:😍 د:دلمو:💔 ا:آرامش میده❤

برای “آدمها”👬 👭
چه آنها که برایت “عزیزترند”💋
چه آنها که فقط “دوستند”💑
خاطره های “خوب” بساز👼
آنقدر برایشان “خوب” باش که اگر روزی هرچه بود “گذاشتی” و “رفتی”🏃 🚶
در “کنج قلبشان” جایی برایت باشد💕
تا هر از گاهی بگویند: “کاش بود”🙆
هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند “باشی”🙋
هر از گاهی “دلتنگ” بودنت شوند🙇 🙍
می دانم “سخت” است ولی
تـــــــــــ @ermmy ــــــــــو“خوب باش✌ 💓

او... یک است که به همه صفرها معنی می دهد... هنگامی که او را پیدا کردی...نگاهش دار... و جز او از همه چیز بگذر... او بزرگ است و تو کوچک... تو هیچ هستی و او ...

او... یک است که به همه صفرها معنی می دهد... هنگامی که او را پیدا کردی...نگاهش دار... و جز او از همه چیز بگذر... او بزرگ است و تو کوچک... تو هیچ هستی و او همه چیز... و او ... کسی نیست جز.... ♥♥ ♥♥ ♥ خدا ♥ ♥♥ ♥♥

۳ هفته پیش
8K
@arash.23 یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشن یکی به نیت تو یکی از طرف من الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم به خاطر و جودت به افتخار بودن تولد مبارک برادر ...

@arash.23 یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشن یکی به نیت تو یکی از طرف من الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم به خاطر و جودت به افتخار بودن تولد مبارک برادر عزیزم 💕 💓 💝 💓 💝 💜 💛 💚 ❤ 💙 💓 💝 💓 💝 ...

۲۲ بهمن 1397
3K