زندگی هرگز به

زندگی هرگز به "اگر" و " اما "های تو پاسخ نمیگوید. زندگی هیچ نمیگوید، نشانت میدهد. پس ، "سلطان" بایدها باش ، نه "بنده" شایدها...

۲۵ آبان 1397
18K
#تلنگر وقتی کسی را دوست داری آگاه باش او را براساس معیارهای خودت شرطی نکنی . چرا که از او یک برده میسازی و یک برده همیشه به آزادی می اندیشد

#تلنگر وقتی کسی را دوست داری آگاه باش او را براساس معیارهای خودت شرطی نکنی . چرا که از او یک برده میسازی و یک برده همیشه به آزادی می اندیشد

۱۷ آذر 1397
18K
به روزها دل مبند روزها که به فصل که میرسند رنگ عوض میکنند. با شب بمان ، شب گر چه تاریک است. لیکن همیشه یک رنگ است.

به روزها دل مبند روزها که به فصل که میرسند رنگ عوض میکنند. با شب بمان ، شب گر چه تاریک است. لیکن همیشه یک رنگ است.

۲۹ آذر 1397
17K
شاهی‌طلبی برو گدای همه باش بیگانه زخویش و آشنای همه باش خواهی که ترا چو تاج بر سر دارند دست همه گیر و خاک پای همه باش ...

شاهی‌طلبی برو گدای همه باش بیگانه زخویش و آشنای همه باش خواهی که ترا چو تاج بر سر دارند دست همه گیر و خاک پای همه باش ...

۲۰ دی 1397
18K
دو شخص رو هرگز فراموش نکنید : شخصی ڪه همه چیزش رو باخته تا شما برنده شوید

دو شخص رو هرگز فراموش نکنید : شخصی ڪه همه چیزش رو باخته تا شما برنده شوید "پدرتون" شخصی ڪه در تمام رنج ها ڪنارتون بوده "مادرتون" هر چی آرزوی خوبه مال تو

۵ دی 1397
18K
به راه های اتصال یکدیگر به خدا، دست نزنیم، اجازه بدهیم هر کس به گونه ‌ی خودش به خدایش وصل شود، نه به شیوه ما!!

به راه های اتصال یکدیگر به خدا، دست نزنیم، اجازه بدهیم هر کس به گونه ‌ی خودش به خدایش وصل شود، نه به شیوه ما!!

۲۹ دی 1397
18K
تا که خفتیم همه بیدار شدند تا که مردیم همگی یار شدند قدر آن شیشه بدانید که هست نه درآن لحظه که افتاد و شکست

تا که خفتیم همه بیدار شدند تا که مردیم همگی یار شدند قدر آن شیشه بدانید که هست نه درآن لحظه که افتاد و شکست

۴ بهمن 1397
23K
انسانیت دین خاصی ندارد همینکه در میان مردم زندگی کنیم ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنیم دروغ نگوییم کلک نزنیم و دلی را نشکنیم سوء استفاده نکنیم حقی را ناحق نکنیم یعنی انسانیم …

انسانیت دین خاصی ندارد همینکه در میان مردم زندگی کنیم ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنیم دروغ نگوییم کلک نزنیم و دلی را نشکنیم سوء استفاده نکنیم حقی را ناحق نکنیم یعنی انسانیم …

۸ بهمن 1397
23K
همه انسان ها - به طور یکسان - محکومند که روزی بمیرند؛ ایستاده مردن، بهتر از زانو زده زیستن است

همه انسان ها - به طور یکسان - محکومند که روزی بمیرند؛ ایستاده مردن، بهتر از زانو زده زیستن است

۱۰ بهمن 1397
17K

"مراقب باش" بعضی وقتها انگشت اشاره نقش یک تفنگ رابازی میکند شلیکش تا آخر عمر انسان رامیکشد مراقب باش لوله اش رابه سمتِ کِه میگیری. این یکی ازکشنده ترین سلاحهای جمعی و شخصیتیست.

۲۴ بهمن 1397
22K
زندگی هم عجیب است کسی که کج و غلط است او را میگذاریم ولی کسی که راست و درست است او را میکوبیم

زندگی هم عجیب است کسی که کج و غلط است او را میگذاریم ولی کسی که راست و درست است او را میکوبیم

۱۸ بهمن 1397
20K
مغزِ کوچک و دهانِ بزرگ میلِ ترکیبیِ بالایی دارند کلماتی که از دهانِ شمابیرون می آید ویترینِ فروشگاهِ شعورِ شماست پس وای بر جمعی که لب را بی تامل وا کنند چرا که کم داشتن ...

مغزِ کوچک و دهانِ بزرگ میلِ ترکیبیِ بالایی دارند کلماتی که از دهانِ شمابیرون می آید ویترینِ فروشگاهِ شعورِ شماست پس وای بر جمعی که لب را بی تامل وا کنند چرا که کم داشتن و زیاد گفتن مثلِ نداشتن و زیادخرج کردن است...!

۹ اسفند 1397
15K
آنان که گاهی به نعل میزنند و گاهی هـــم به میخ ، سرانجام چکش واقعیت روی انگشتشان می خورد !!

آنان که گاهی به نعل میزنند و گاهی هـــم به میخ ، سرانجام چکش واقعیت روی انگشتشان می خورد !!

۲ اسفند 1397
21K
انسان سه راه دارد : راه اول از اندیشه می‌گذرد این والاترین راه است. راه دوم ازتقلید می‌گذرد این آسان‌ترین راه است. و راه سوم از تجربه می‌گذرد این تلخ ‌ترین راه است.

انسان سه راه دارد : راه اول از اندیشه می‌گذرد این والاترین راه است. راه دوم ازتقلید می‌گذرد این آسان‌ترین راه است. و راه سوم از تجربه می‌گذرد این تلخ ‌ترین راه است.

۱۶ اسفند 1397
19K
«انسانیت» بالاترین هنر، زیباترین صفت، و عالی ترین عبادت هاست...

«انسانیت» بالاترین هنر، زیباترین صفت، و عالی ترین عبادت هاست...

۲۹ اسفند 1397
21K
آدمها ساعت شنی نیستند که سر و تهشان کنی و دوباره از اول شروع شوند. آدمها گاهی تمام می شوند، مواظب دل آدمها باشیم...

آدمها ساعت شنی نیستند که سر و تهشان کنی و دوباره از اول شروع شوند. آدمها گاهی تمام می شوند، مواظب دل آدمها باشیم...

۲۳ فروردین 1398
12K
دکترفرانکل ازمعدود کسانی بود که موفق شد از زندان آشویتس درلهستان ، معروف به قتلگاه آدم‌سوزی زنده بیرون آید و بعدها نامه ای جالب خطاب به معلمان جهان می‌نویسد #متن نامه رابخوانید #

دکترفرانکل ازمعدود کسانی بود که موفق شد از زندان آشویتس درلهستان ، معروف به قتلگاه آدم‌سوزی زنده بیرون آید و بعدها نامه ای جالب خطاب به معلمان جهان می‌نویسد #متن نامه رابخوانید #

۱۳ اردیبهشت 1398
23K
خود بینی بعدازبیشعوری دومین بیماری خطرناک عالم بشریت

خود بینی بعدازبیشعوری دومین بیماری خطرناک عالم بشریت

۹ خرداد 1398
12K
زمین بهشت میشود اگر انسان ها بفهمند هیچ کس برتری ندارد بر دیگری مگر به میزان فهم و شعور هیچ انسانی حق ندارد از بالا به انسان دیگر نگاه کند، مگر وقتی که میخواهد دست ...

زمین بهشت میشود اگر انسان ها بفهمند هیچ کس برتری ندارد بر دیگری مگر به میزان فهم و شعور هیچ انسانی حق ندارد از بالا به انسان دیگر نگاه کند، مگر وقتی که میخواهد دست او را بگیرد

۲۵ اردیبهشت 1398
17K
اصالت به قد و قواره نیست در نژاد است ظرافت در کمر نیست در زبان است صداقت در حرف نیست در ذات است زیبایی در چهره نیست در دل است

اصالت به قد و قواره نیست در نژاد است ظرافت در کمر نیست در زبان است صداقت در حرف نیست در ذات است زیبایی در چهره نیست در دل است

۲ تیر 1398
9K