I am ok :)

I am ok :)

۱۱ شهریور 1398
5K
خیلے سختہ با آدم‌هایے ڪہ دوستشون دارے دیگہ حرفے براے گفتن نداشتہ باشے...

خیلے سختہ با آدم‌هایے ڪہ دوستشون دارے دیگہ حرفے براے گفتن نداشتہ باشے...

۱۱ شهریور 1398
6K
گورستان انسان‌های بی‌دهان در ایران ! گورستان عجیب یئری در شرق مشکین‌شهر در استان اردبیل قرار گرفته است. در این گورستان پر رمز و راز که قدمت آن به دوران هخامنشیان باز می‌گردد، ۴۵۰ گور ...

گورستان انسان‌های بی‌دهان در ایران ! گورستان عجیب یئری در شرق مشکین‌شهر در استان اردبیل قرار گرفته است. در این گورستان پر رمز و راز که قدمت آن به دوران هخامنشیان باز می‌گردد، ۴۵۰ گور شناسایی شده که ابعاد کوچک‌ترین آن‌ها ۳ متر و بزرگ‌ترین آن‌ها ۸ متر است. وجود ...

۱۱ شهریور 1398
7K
۱۱ شهریور 1398
3K
محبت به همه موجودات زنده,,شریف ترین ویژگی یک انسانه 🐱 ☺

محبت به همه موجودات زنده,,شریف ترین ویژگی یک انسانه 🐱 ☺

۱۱ شهریور 1398
6K
بنفشه آفریقایی😻❤

بنفشه آفریقایی😻❤

۱۱ شهریور 1398
2K
#دخترای_لجباز 😝 پسرای_مغرور 😌 پارت هشتم . خب..بازم یه روز خسته کننده دیگه . کارای تکراری مث گوش دادن ب ور زدنای استادا . شنیدن تعریف کردن دخترا ع پسرا . دعوا . و...الانم من ...

#دخترای_لجباز 😝 پسرای_مغرور 😌 پارت هشتم . خب..بازم یه روز خسته کننده دیگه . کارای تکراری مث گوش دادن ب ور زدنای استادا . شنیدن تعریف کردن دخترا ع پسرا . دعوا . و...الانم من دارم عین هو خر رانندگی میکنم تا بریم بکپیم . همینجوری ک رانندگی میکردم ی ...

۱۱ شهریور 1398
40K
#رفیق بامرام

#رفیق بامرام

۱۱ شهریور 1398
7K
#دختر_کره_ای

#دختر_کره_ای

۱۱ شهریور 1398
2K
#دختر_کره_ای

#دختر_کره_ای

۱۱ شهریور 1398
2K
#دختر_کره_ای

#دختر_کره_ای

۱۱ شهریور 1398
2K
#دختر_کره_ای

#دختر_کره_ای

۱۱ شهریور 1398
2K
رمان زندگی دوباره پارت۱۰ #دلژین چشمامو بستم من دلژین فدایی الان روحم تو جسم ی دختر مو بلوند ب اسم آلارا ک خانواده و آزادی داره چی از این بهتر ک من جاشم وای خدایی ...

رمان زندگی دوباره پارت۱۰ #دلژین چشمامو بستم من دلژین فدایی الان روحم تو جسم ی دختر مو بلوند ب اسم آلارا ک خانواده و آزادی داره چی از این بهتر ک من جاشم وای خدایی من غیرممکنه اما ممکن شدع با خوشحالی ک از دلژین بعید بود ولی از آلارا ...

۱۱ شهریور 1398
48K