با تو رنگی میشود روزگارم . . .

با تو رنگی میشود روزگارم . . .

۱۱ بهمن 1392
295
فقط یک نفر میداند تنهایی چه حسی دارد...

فقط یک نفر میداند تنهایی چه حسی دارد...

۲۴ دی 1392
345
خودم و سایه ای که روی زمین است... 2 زوج خوشبخت...

خودم و سایه ای که روی زمین است... 2 زوج خوشبخت...

۱۶ دی 1392
178
و دیگر هیچ...

و دیگر هیچ...

۵ دی 1392
266
من که دقیقا همینم...

من که دقیقا همینم...

۴ دی 1392
641
تنهام... بگذار بهتر بگویم ... تنهایم گذاشت ...

تنهام... بگذار بهتر بگویم ... تنهایم گذاشت ...

۳ دی 1392
441
چشمانم را روی بدی هایت میبندم... فقط کنارم بمان... همین....

چشمانم را روی بدی هایت میبندم... فقط کنارم بمان... همین....

۲۷ آذر 1392
938
ارزوی دخترا...

ارزوی دخترا...

۲۷ آذر 1392
1K
بعضی ها از اینم کمترن

بعضی ها از اینم کمترن

۲۳ آذر 1392
387