سلام به تک تک دوستای گلم فدای همگی دلتنگتونم هر جا هستید شاد و سلامت باشید

سلام به تک تک دوستای گلم فدای همگی دلتنگتونم هر جا هستید شاد و سلامت باشید

۲۳ آذر 1395
667
یڪباره دلم ڪَفت ڪہ بنویس ڪلامی در وصف بلند مرتبہ و شاه مقامی دستی بہ روے سینہ نهادم و نوشتم

یڪباره دلم ڪَفت ڪہ بنویس ڪلامی در وصف بلند مرتبہ و شاه مقامی دستی بہ روے سینہ نهادم و نوشتم "از مڹ بہ حسیڹ‌بڹ‌علی عرض سلامی" 💎 💎

۱۸ مهر 1395
649
۲ شهریور 1395
643
۲ شهریور 1395
646
۲ شهریور 1395
642
۲ شهریور 1395
645
۲ شهریور 1395
645
۲ شهریور 1395
642
۲ شهریور 1395
649
۲ شهریور 1395
643
۲ شهریور 1395
653
۲ شهریور 1395
650
۲ شهریور 1395
642
۲ شهریور 1395
641
۲ شهریور 1395
639
۲ شهریور 1395
641
۲ شهریور 1395
642
۲ شهریور 1395
642
۲ شهریور 1395
644
۲ شهریور 1395
640