#رفیق‌جوون😍 #zari_sari . #sara_m

#رفیق‌جوون😍 #zari_sari . #sara_m

۲۵ بهمن 1398
8K
به وقتِ عکاسی 😍 #عکاس_خودم 🙈

به وقتِ عکاسی 😍 #عکاس_خودم 🙈

۲۶ دی 1398
11K
دختر خاله جان 😘 ای من به فدااااات 😍

دختر خاله جان 😘 ای من به فدااااات 😍

۲۲ دی 1398
14K
دستم به سینی داغ فر خورد 😯 بد جور سوخت 😓😥

دستم به سینی داغ فر خورد 😯 بد جور سوخت 😓😥

۱۲ بهمن 1398
26K
خـدایـم را دوسـت دارم⁦❤ ️⁩ ️⁩ هـمـان خـدایـی که..‌. بـی هـیچ قـیـد و شـرطـی ... هـوایِ بـنـدگـانـش را دارد 🤗 و هـرگـز دسـت بـنـده ای را رهـا نـمـیکـند✋ ولـی کـاش مـا بـنـده هـایِ خـدا ...فـقـط ...

خـدایـم را دوسـت دارم⁦❤ ️⁩ ️⁩ هـمـان خـدایـی که..‌. بـی هـیچ قـیـد و شـرطـی ... هـوایِ بـنـدگـانـش را دارد 🤗 و هـرگـز دسـت بـنـده ای را رهـا نـمـیکـند✋ ولـی کـاش مـا بـنـده هـایِ خـدا ...فـقـط هـنـگامِ نـاراحـتـی و مـشـکـلـات بـه یـادِ خـدا نـیوفـتـیـم👀 مـتـاسـفـانـه اکـثـر وقـت ها کـه مـشـکـلـی داریـم ...

۱۳ بهمن 1398
30K
بـه وقـتِ دور دور 😍 اونـم تـو هـوایِ بـارونـی 😋

بـه وقـتِ دور دور 😍 اونـم تـو هـوایِ بـارونـی 😋

۱۴ بهمن 1398
10K
کـیـکِ دو رنـگ 😍 😋 خـودم پـز 😎 🙈 پـی نـوشـت ...👇 ایـن هـمـون کـیـکـیـه کـه بـه خـاطـرش دسـتـم سـوخـت 🙃 امـا ایـنقـدر ذوقِ کـیـکِ خـوشـکلـمـو داشـتـم کـه سـوخـتـنِ دسـتـم اصـلـا مـهـم نـبـود 😁 البـته ...

کـیـکِ دو رنـگ 😍 😋 خـودم پـز 😎 🙈 پـی نـوشـت ...👇 ایـن هـمـون کـیـکـیـه کـه بـه خـاطـرش دسـتـم سـوخـت 🙃 امـا ایـنقـدر ذوقِ کـیـکِ خـوشـکلـمـو داشـتـم کـه سـوخـتـنِ دسـتـم اصـلـا مـهـم نـبـود 😁 البـته بـا کـمـی تـاخـیـر گـذاشـتـم🙏🙂 #و آشـپـزی کـردن ...بـرایـم « عــشــق » اسـت 😍

۱۶ بهمن 1398
12K
بـهـتـریـنِ مـن 😍 تـولـدت مبـارکــ🎈 خـواهـرِ و دوسـت خـوبـم ...خـداروشـکر مـیکـنم کـه خـدا تـو رو تـو زنـدگـی مـن قـرار داده😍 الـهـی بـمـونـی بـرام ابـجـی قـشنـگـم💖😚 بـهـتـریـن ها رو بـرات آرزو مـیـکـنم 😊 انــشـالـلـه مـوفـقـیـت و ...

بـهـتـریـنِ مـن 😍 تـولـدت مبـارکــ🎈 خـواهـرِ و دوسـت خـوبـم ...خـداروشـکر مـیکـنم کـه خـدا تـو رو تـو زنـدگـی مـن قـرار داده😍 الـهـی بـمـونـی بـرام ابـجـی قـشنـگـم💖😚 بـهـتـریـن ها رو بـرات آرزو مـیـکـنم 😊 انــشـالـلـه مـوفـقـیـت و خـوشـبـخـتی و شـادی تـو زنـدگیـت سـرشـار بـشـه 🙏 😉 💕 دوســتــت دارم 💕 نـفـسِ آبـجـی ...

۱۹ بهمن 1398
11K
و امـا شـامِ امـشـب 😍 😋 و دسـت پـختِ مـن 😌 🙈 #زرشـک پـلـو😉

و امـا شـامِ امـشـب 😍 😋 و دسـت پـختِ مـن 😌 🙈 #زرشـک پـلـو😉

۱۶ بهمن 1398
12K
هـشـت سـالـگیِ مـن و آبـجـی دوقـلـوم😍 🙈 الـهـی بـمـونـی بـرام نـفـسِ آبـجـی 🙏 💕 #سـفـرِ شـمـال😉

هـشـت سـالـگیِ مـن و آبـجـی دوقـلـوم😍 🙈 الـهـی بـمـونـی بـرام نـفـسِ آبـجـی 🙏 💕 #سـفـرِ شـمـال😉

۲۳ بهمن 1398
9K
ولـنـتـایـن فـقـط روز عـشـاق نـیـسـت... بـلـکـه روزیـه کـه یـادمـون بـاشـه کـیـا دوسـتـمـون دارن ... مـرسـی داداش گـلـم😍⁦❤️⁩ ️⁩

ولـنـتـایـن فـقـط روز عـشـاق نـیـسـت... بـلـکـه روزیـه کـه یـادمـون بـاشـه کـیـا دوسـتـمـون دارن ... مـرسـی داداش گـلـم😍⁦❤️⁩ ️⁩

۲۵ بهمن 1398
8K
http://wisgoon.com/pin/25311450/ چ زود گذشت😍🎂 به رسم هرسال😍تولدم مبارک🎂🎂🎈🎈🎁🎁🎁🎆🎆🎇🎇🎇

http://wisgoon.com/pin/2531... چ زود گذشت😍🎂 به رسم هرسال😍تولدم مبارک🎂🎂🎈🎈🎁🎁🎁🎆🎆🎇🎇🎇

۱۹ آذر 1398
4K
😍منتو و نم بارون😍 ☁ 💧 بیا فقط عاشقی کنیم💑 اره اینه ی قانون👤 منتو میشیم عاروم❤ با صدای بارون☁ 💧 عشقو بگیریم آسووووون❤ 💑 ✋ شدی عشق دلم🙌 😍 خدم عاشقتم❤ 💑 تو تاج ...

😍منتو و نم بارون😍 ☁ 💧 بیا فقط عاشقی کنیم💑 اره اینه ی قانون👤 منتو میشیم عاروم❤ با صدای بارون☁ 💧 عشقو بگیریم آسووووون❤ 💑 ✋ شدی عشق دلم🙌 😍 خدم عاشقتم❤ 💑 تو تاج سری👑 قربونت برم💋 #علیرضا پویا #من و تو

۲۹ آذر 1398
8K
همشو بده😂❤🙌

همشو بده😂❤🙌

۱۷ دی 1398
4K
💔فریاد مظلومیت بلوچستان😢 در تاریخ باید نوشت بلوچستان تنها بود...

💔فریاد مظلومیت بلوچستان😢 در تاریخ باید نوشت بلوچستان تنها بود...

۲۴ دی 1398
6K
#خوشمزه جان😍✋

#خوشمزه جان😍✋

۲۰ بهمن 1398
6K
😍❤ #چابهار #دریا😍❤

😍❤ #چابهار #دریا😍❤

۲۵ بهمن 1398
6K
بماند ب یادگار از روزهایی ک شاید خودش بعدا سرگذشتی شود توی این پیج..... ولنتاین 98

بماند ب یادگار از روزهایی ک شاید خودش بعدا سرگذشتی شود توی این پیج..... ولنتاین 98

۲۶ بهمن 1398
12K