۲۸ مرداد 1397
15K
۸ مرداد 1397
15K
۱۳ اردیبهشت 1397
13K
۱۳ اردیبهشت 1397
13K
امروز بیشتر از دیروز دوستت می دارم و فردا بیشتر از امروز. و این، ضعف من نیست قدرت توست ....

امروز بیشتر از دیروز دوستت می دارم و فردا بیشتر از امروز. و این، ضعف من نیست قدرت توست ....

۴ اردیبهشت 1397
11K
برگرد😓

برگرد😓

۲ اردیبهشت 1397
15K
زیاد هم نه! فقط آن‌‌قدر باش‌که هرگاه دلم خواست نام کوچکت را صدا بزنم تو بگی جانم؟ و من بگم هیچی! فقط، دردات به جانم دلبر! و بعد تو بخندی و من کیف کنم از ...

زیاد هم نه! فقط آن‌‌قدر باش‌که هرگاه دلم خواست نام کوچکت را صدا بزنم تو بگی جانم؟ و من بگم هیچی! فقط، دردات به جانم دلبر! و بعد تو بخندی و من کیف کنم از قربان رفتنت، زیباست زندگی که "با لبخند یار سپری شود..."

۲ اردیبهشت 1397
14K
.

.

۲ اردیبهشت 1397
12K
پس خیلی مواظب خوووودت بااااش

پس خیلی مواظب خوووودت بااااش

۱ اردیبهشت 1397
11K
دلم روشن‌است می‌آیی هوا دوباره‌خوب می‌شود دلم دوباره پر می‌گیرد دوباره هزاربار

دلم روشن‌است می‌آیی هوا دوباره‌خوب می‌شود دلم دوباره پر می‌گیرد دوباره هزاربار "عاشقت" می‌شوم تو یک بار می‌گویی دوستت‌دارم‌و من از"شوق" هزار بار می‌میرم، دلم روشن است...

۱ اردیبهشت 1397
11K
😅 هر چند که عمری همه از بوسه نوشتند من عاشق آن اَخمِ پر از ناز حبیبم ...!♥️

😅 هر چند که عمری همه از بوسه نوشتند من عاشق آن اَخمِ پر از ناز حبیبم ...!♥️

۱ اردیبهشت 1397
12K
باور کن... \

باور کن... \"عین و شین وقاف، جداازهم که باشند... هیچ خاصیتی ندارند..! امادرکنار هم،💞 معجزه می آفرینند... درست مثل من و تو !!♥️

۱ اردیبهشت 1397
13K
جاااااااان

جاااااااان

۳۱ فروردین 1397
12K
قصد جانم کرده ای جانم فدای قصد تووووو

قصد جانم کرده ای جانم فدای قصد تووووو

۳۰ فروردین 1397
14K
عشقم این روزا هوای تو .....

عشقم این روزا هوای تو .....

۳۰ فروردین 1397
14K
۲۹ فروردین 1397
14K
۲۹ فروردین 1397
13K
۲۷ فروردین 1397
14K
۲۶ فروردین 1397
13K
فقط ت

فقط ت

۲۶ فروردین 1397
14K