دُختَََرِِِّ تُُُُخّّّس

e.l.n.a.z_sh

l'm dangerous⬇ ️

🚫 سعی کن از دیروزت جلوتر باشی حتی یک قدم!!!
.
.
نه سردرگمم . نه سردم کلا. مثل اخر زمستونم . روز تولدم❌ ❌ ❌
.
.
.
غرورم دهن خودمو سرویس کرده پس بشین سر جات!!🚫
.
.
️ ️

بهترین ...
@gordea
دوست.رفیق.خانواده...
@melika_86


پیج دومم⬇ ️⬇ ️
@e.l.n.a.z.sh

بکوب روش...⬆ ️⬆ ️⬆ ️⬆ ️

دلایل خوبین نه؟؟؟ #طنز #گوگولی #خنده

دلایل خوبین نه؟؟؟ #طنز #گوگولی #خنده

۷ روز پیش
5K
خدا سر شاهده جز زده ها

خدا سر شاهده جز زده ها

۲ هفته پیش
5K
بزرگترین معجزه زندگیتون اومد😁😁😁😁

بزرگترین معجزه زندگیتون اومد😁😁😁😁

۲ هفته پیش
12K
خداروشکر😂😂😂

خداروشکر😂😂😂

۲ هفته پیش
5K
😁😁😂

😁😁😂

۳ هفته پیش
7K
تعارف نکنین ناراحت نمیشم بوخودا😁😁

تعارف نکنین ناراحت نمیشم بوخودا😁😁

۳ هفته پیش
11K
میخواین فامیل بشین بیاین با خودم فامیل بشین اخه چرا اونا😪😪😪😪😪😓😓

میخواین فامیل بشین بیاین با خودم فامیل بشین اخه چرا اونا😪😪😪😪😪😓😓

۳ هفته پیش
11K
تا معلومات بدی خدا نگهدارر

تا معلومات بدی خدا نگهدارر

۴ هفته پیش
7K
کیا سرویس شدن؟،،😁😁😁

کیا سرویس شدن؟،،😁😁😁

۴ هفته پیش
5K
🙄🙄🙄😁😂

🙄🙄🙄😁😂

۴ هفته پیش
5K
سینه زناششش 😢😢😢

سینه زناششش 😢😢😢

۴ هفته پیش
6K
سوخت بدبخت😁😁😂😂

سوخت بدبخت😁😁😂😂

۴ هفته پیش
5K
شما اصن میخوابین؟؟؟😂😁

شما اصن میخوابین؟؟؟😂😁

۴ هفته پیش
5K
اب بازه😂😂😂😂 #طتز

اب بازه😂😂😂😂 #طتز

۴ هفته پیش
6K
😂 #طنز

😂 #طنز

۴ هفته پیش
6K
😂😂😂😂😂پسرا،؟، #طنز

😂😂😂😂😂پسرا،؟، #طنز

۴ هفته پیش
7K
جوووون #طنز

جوووون #طنز

۴ هفته پیش
7K
دخترا تا اموزشهای بدی بای بای😄😄😄 #طنز

دخترا تا اموزشهای بدی بای بای😄😄😄 #طنز

۴ هفته پیش
7K
خاک بر سرتون که خارج نرفتین😂😂😂😂 #طنز

خاک بر سرتون که خارج نرفتین😂😂😂😂 #طنز

۴ هفته پیش
6K
بیوتیفول ها دستا بالا

بیوتیفول ها دستا بالا

۴ هفته پیش
6K