. عکس از پیج پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری @Esmaeili.parviz زیاد تکرار می شود و کمتر دیده می شود دکتر روحانی رییس جمهور عصر امروز و پس از دیدار با خانواده شهیدان بجستانی ...

. عکس از پیج پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری @Esmaeili.parviz زیاد تکرار می شود و کمتر دیده می شود دکتر روحانی رییس جمهور عصر امروز و پس از دیدار با خانواده شهیدان بجستانی و جانباز جبار همتی، به میان مردم آمد. گفتگوی صمیمی رییس جمهور با عموم مردم ...

۳۱ اردیبهشت 1395
2K
. عصر امروز بازدید رییس جمهوری از موزه مشروطه تبریز #تبریز

. عصر امروز بازدید رییس جمهوری از موزه مشروطه تبریز #تبریز

۳۱ اردیبهشت 1395
843
. عکس یادگاری ایتام با رییس جمهوری در شب بیستم ماه مبارک رمضان

. عکس یادگاری ایتام با رییس جمهوری در شب بیستم ماه مبارک رمضان

۳۱ اردیبهشت 1395
409
. تقدیر مردم سنندج از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه سخنرانی امروز در سنندج/

. تقدیر مردم سنندج از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه سخنرانی امروز در سنندج/

۳۱ اردیبهشت 1395
337
. گفت و گوی تلویزیونی امشب با مردم عزیز ایران

. گفت و گوی تلویزیونی امشب با مردم عزیز ایران

۳۱ اردیبهشت 1395
344
. عکس از پیج پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری @Esmaeili.parviz زیاد تکرار می شود و کمتر دیده می شود دکتر روحانی رییس جمهور عصر امروز و پس از دیدار با خانواده شهیدان بجستانی ...

. عکس از پیج پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری @Esmaeili.parviz زیاد تکرار می شود و کمتر دیده می شود دکتر روحانی رییس جمهور عصر امروز و پس از دیدار با خانواده شهیدان بجستانی و جانباز جبار همتی، به میان مردم آمد. گفتگوی صمیمی رییس جمهور با عموم مردم ...

۳۰ اردیبهشت 1395
878
. عصر امروز بازدید رییس جمهوری از موزه مشروطه تبریز #تبریز

. عصر امروز بازدید رییس جمهوری از موزه مشروطه تبریز #تبریز

۳۰ اردیبهشت 1395
627
. عکس یادگاری ایتام با رییس جمهوری در شب بیستم ماه مبارک رمضان

. عکس یادگاری ایتام با رییس جمهوری در شب بیستم ماه مبارک رمضان

۳۰ اردیبهشت 1395
390
. تقدیر مردم سنندج از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه سخنرانی امروز در سنندج/

. تقدیر مردم سنندج از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه سخنرانی امروز در سنندج/

۳۰ اردیبهشت 1395
440
. گفت و گوی تلویزیونی امشب با مردم عزیز ایران

. گفت و گوی تلویزیونی امشب با مردم عزیز ایران

۳۰ اردیبهشت 1395
367
. عکس از پیج پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری @Esmaeili.parviz زیاد تکرار می شود و کمتر دیده می شود دکتر روحانی رییس جمهور عصر امروز و پس از دیدار با خانواده شهیدان بجستانی ...

. عکس از پیج پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری @Esmaeili.parviz زیاد تکرار می شود و کمتر دیده می شود دکتر روحانی رییس جمهور عصر امروز و پس از دیدار با خانواده شهیدان بجستانی و جانباز جبار همتی، به میان مردم آمد. گفتگوی صمیمی رییس جمهور با عموم مردم ...

۵ اردیبهشت 1395
657
. عصر امروز بازدید رییس جمهوری از موزه مشروطه تبریز #تبریز

. عصر امروز بازدید رییس جمهوری از موزه مشروطه تبریز #تبریز

۵ اردیبهشت 1395
505
. عکس یادگاری ایتام با رییس جمهوری در شب بیستم ماه مبارک رمضان

. عکس یادگاری ایتام با رییس جمهوری در شب بیستم ماه مبارک رمضان

۵ اردیبهشت 1395
321
. تقدیر مردم سنندج از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه سخنرانی امروز در سنندج/

. تقدیر مردم سنندج از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه سخنرانی امروز در سنندج/

۵ اردیبهشت 1395
406
. گفت و گوی تلویزیونی امشب با مردم عزیز ایران

. گفت و گوی تلویزیونی امشب با مردم عزیز ایران

۵ اردیبهشت 1395
366
. عکس از پیج پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری @Esmaeili.parviz زیاد تکرار می شود و کمتر دیده می شود دکتر روحانی رییس جمهور عصر امروز و پس از دیدار با خانواده شهیدان بجستانی ...

. عکس از پیج پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری @Esmaeili.parviz زیاد تکرار می شود و کمتر دیده می شود دکتر روحانی رییس جمهور عصر امروز و پس از دیدار با خانواده شهیدان بجستانی و جانباز جبار همتی، به میان مردم آمد. گفتگوی صمیمی رییس جمهور با عموم مردم ...

۸ اسفند 1394
711
. عصر امروز بازدید رییس جمهوری از موزه مشروطه تبریز #تبریز

. عصر امروز بازدید رییس جمهوری از موزه مشروطه تبریز #تبریز

۸ اسفند 1394
535
. عکس یادگاری ایتام با رییس جمهوری در شب بیستم ماه مبارک رمضان

. عکس یادگاری ایتام با رییس جمهوری در شب بیستم ماه مبارک رمضان

۸ اسفند 1394
338
. تقدیر مردم سنندج از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه سخنرانی امروز در سنندج/

. تقدیر مردم سنندج از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه سخنرانی امروز در سنندج/

۸ اسفند 1394
490
. گفت و گوی تلویزیونی امشب با مردم عزیز ایران

. گفت و گوی تلویزیونی امشب با مردم عزیز ایران

۸ اسفند 1394
410