دائما غمناک باشد حالِ دوران مِی بریز ...

دائما غمناک باشد حالِ دوران مِی بریز ...

۲۶ تیر 1398
3K
خپلی😋💜🐱تنبلم🐱 #پیشی #تائو #تپل

خپلی😋💜🐱تنبلم🐱 #پیشی #تائو #تپل

۴ تیر 1398
6K
شده از دَرد بخندی که نبارد چِشمت..؟ من در این خنده‌ی پر غُصه مهارت دارم.. #پروانه_حسینی

شده از دَرد بخندی که نبارد چِشمت..؟ من در این خنده‌ی پر غُصه مهارت دارم.. #پروانه_حسینی

۳۰ تیر 1397
6K
دلتنگی دردیست که درمان ندارد.. مسئله ایست که با هیچ منطقی نمیشود حلَش کرد! ومثل زلزله ایست که بدون هیچ پیش لرزه یِ قبلی بر سر آدم آوار میشود! #زهی_حیدری

دلتنگی دردیست که درمان ندارد.. مسئله ایست که با هیچ منطقی نمیشود حلَش کرد! ومثل زلزله ایست که بدون هیچ پیش لرزه یِ قبلی بر سر آدم آوار میشود! #زهی_حیدری

۱۹ خرداد 1397
5K
زمان؛هیچ گاه دردی را درمان نکرده ... این ما هستیم که به مرور به دردها عادت می کنیم.. #گابریل_گارسیا_مارکز

زمان؛هیچ گاه دردی را درمان نکرده ... این ما هستیم که به مرور به دردها عادت می کنیم.. #گابریل_گارسیا_مارکز

۱۸ خرداد 1397
7K
#مرداد در لذتی که آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و به این فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند. #سقراط

#مرداد در لذتی که آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و به این فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند. #سقراط

۱۸ خرداد 1397
11K
اگر دلت گرفته، سکوت کن این روزها کسی معنای دلتنگی را نمی فهمد! #زویا_پیرزاد

اگر دلت گرفته، سکوت کن این روزها کسی معنای دلتنگی را نمی فهمد! #زویا_پیرزاد

۱۷ خرداد 1397
8K
#مهر چه تنهایی عمیقی‌ست؛ دوست داشتن کسی که هرگز نیست.‌‌.. #پویا_جمشیدی

#مهر چه تنهایی عمیقی‌ست؛ دوست داشتن کسی که هرگز نیست.‌‌.. #پویا_جمشیدی

۱۷ خرداد 1397
11K
مقصر دانستن دیگران همیشه خیلی آسان است. میتوانی تمام عمرت را به مقصر دانستن دنیا بگذرانی، اما بِدان مسئولیت تمام موفقیت ها یا شکست هایت فقط با خودت است‌. #پائولو_کوئلیو

مقصر دانستن دیگران همیشه خیلی آسان است. میتوانی تمام عمرت را به مقصر دانستن دنیا بگذرانی، اما بِدان مسئولیت تمام موفقیت ها یا شکست هایت فقط با خودت است‌. #پائولو_کوئلیو

۱۷ خرداد 1397
8K
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯽ‌ﻣﯿﺮﻧﺪ. ﻭ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺩﯾﮕﺮ هیچکس ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ...

ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯽ‌ﻣﯿﺮﻧﺪ. ﻭ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺩﯾﮕﺮ هیچکس ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻤﯿﺮﯼ... #ﮐﻨﺰﺍﺑﻮﺭﻭ‌‌ﺍﻭئه

۱۷ خرداد 1397
12K
همه چیز تمام شد. سوار قطار شدی و رفتی؛ حالا باید در شهری دور باشی در قلب من چه کار می کنی؟!... #رسول_یونان

همه چیز تمام شد. سوار قطار شدی و رفتی؛ حالا باید در شهری دور باشی در قلب من چه کار می کنی؟!... #رسول_یونان

۱۶ خرداد 1397
8K
سخت است همزیستی دائم با کسانی که دغدغه‌هایت را نمیفهمند. اما، عزیزان تو اند... #گابریل_گارسیا_مارکز

سخت است همزیستی دائم با کسانی که دغدغه‌هایت را نمیفهمند. اما، عزیزان تو اند... #گابریل_گارسیا_مارکز

۱۶ خرداد 1397
8K
هر چیزی که به قیمت از دست دادن آرامش تو تموم بشه، زیادی گرونه!!!.. رهاش کن..

هر چیزی که به قیمت از دست دادن آرامش تو تموم بشه، زیادی گرونه!!!.. رهاش کن..

۱۶ خرداد 1397
4K
امروز در جوان ترین سنی هستی که از اینجا به بعد خواهی داشت... پس با تمام وجود بخند، ببخش لذت ببر و بهترینتو برای فرداها بذار...

امروز در جوان ترین سنی هستی که از اینجا به بعد خواهی داشت... پس با تمام وجود بخند، ببخش لذت ببر و بهترینتو برای فرداها بذار...

۳ اسفند 1396
7K
#اسفند در زندگی جاهایی هست که باید بی خیال شوی... بی خیال چیزها و آدم هایی که از همان روز اول مال تو نبوده اند... اما تو نفهمیدی اصرار کردی پای دلت را به زمین ...

#اسفند در زندگی جاهایی هست که باید بی خیال شوی... بی خیال چیزها و آدم هایی که از همان روز اول مال تو نبوده اند... اما تو نفهمیدی اصرار کردی پای دلت را به زمین کوبیدی خواستی که باشند و به قیمت تباه کردن رویاهایت ماندگار شوند اما هر کسی ...

۲ بهمن 1396
6K
#اردیبهشت عشقِ دوم، عشقِ سوم، این‌ها بی‌معنی‌ست. فقط رفت و آمد است. افت و خیز است معاشرت می‌کنند و اسمش را می‌گذارند عشق... #رومن_گاری

#اردیبهشت عشقِ دوم، عشقِ سوم، این‌ها بی‌معنی‌ست. فقط رفت و آمد است. افت و خیز است معاشرت می‌کنند و اسمش را می‌گذارند عشق... #رومن_گاری

۲ بهمن 1396
4K
#فروردین آدم‌ها زندگی یکدیگر را دگرگون می‌کنند٬ احساسات دیگران را قلقلک می‌دهند٬ تو را به خودت نزدیک می‌کنند و کاری می‌کنند با ریشه‌ات عاشقشان شوی٬ دل ببندی٬ و در تمام رگ و پی‌ات حس‌شان کنی، ...

#فروردین آدم‌ها زندگی یکدیگر را دگرگون می‌کنند٬ احساسات دیگران را قلقلک می‌دهند٬ تو را به خودت نزدیک می‌کنند و کاری می‌کنند با ریشه‌ات عاشقشان شوی٬ دل ببندی٬ و در تمام رگ و پی‌ات حس‌شان کنی، بعد از همه چیز زده می‌شوند و می‌روند و حتی یک لحظه فکر نمی‌کنند که ...

۲۲ دی 1396
5K
#شهریور وقـتی از چـشمِ کـسی بیُــفتی مثلِ یـک قـطره اشک دیگه فـرقـی نمیـکنه کجـا بـاشی گوشه ی چشم رویِ گونه و یا رویِ خاک تـــو دیـگه چکیدی

#شهریور وقـتی از چـشمِ کـسی بیُــفتی مثلِ یـک قـطره اشک دیگه فـرقـی نمیـکنه کجـا بـاشی گوشه ی چشم رویِ گونه و یا رویِ خاک تـــو دیـگه چکیدی

۲۱ دی 1396
5K
#بهمن با هیچکس نبودن بهتر از بودن با فردی بی لیاقت است! گاهی آنهایی که انفرادی پرواز میکنند؛ قویترین بالها را دارند... #ویکتور_هوگو

#بهمن با هیچکس نبودن بهتر از بودن با فردی بی لیاقت است! گاهی آنهایی که انفرادی پرواز میکنند؛ قویترین بالها را دارند... #ویکتور_هوگو

۲۱ دی 1396
5K
#آبان افراد به اندازه کمبودهایشان، دیگران را آزار می دهند ژان پل سارتر

#آبان افراد به اندازه کمبودهایشان، دیگران را آزار می دهند ژان پل سارتر

۱۶ دی 1396
6K