گویی من به هر سو بروم راه کج میکنم به سمت خطوط خیابانی تو در تو... قدم می زنم فکر تورا با قلمی در بر خاطراتی از دفتر تو... از باران شب خیسی خیابان سردی ...

گویی من به هر سو بروم راه کج میکنم به سمت خطوط خیابانی تو در تو... قدم می زنم فکر تورا با قلمی در بر خاطراتی از دفتر تو... از باران شب خیسی خیابان سردی پاییز سیلی باد پناه می گیرم به زیر برگی از شبدر یادگاری تو... گویی هر ...

۱ ساعت پیش
2K
. پیچیده ای به روزهای من به روزگارِ من ...! شب خاطراتت را هرس می‌کنم صبح ، شادابتر از دیروز در من جوانه میزنی ، عطر می‌پاشی و هی زیاد می‌شوی هی زیاد می‌شوی هی ...

. پیچیده ای به روزهای من به روزگارِ من ...! شب خاطراتت را هرس می‌کنم صبح ، شادابتر از دیروز در من جوانه میزنی ، عطر می‌پاشی و هی زیاد می‌شوی هی زیاد می‌شوی هی زیاد می‌شوی و از تمامِ لحظاتم بالا می‌روی به گمانم #تو با یاسهای رازقی نسبتی ...

۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
783
۱ ساعت پیش
846
۱ ساعت پیش
820
۱ ساعت پیش
790
۱ ساعت پیش
758
۱ ساعت پیش
744
۱ ساعت پیش
716
۱ ساعت پیش
700
۱ ساعت پیش
655
۱ ساعت پیش
636
۱ ساعت پیش
610
۱ ساعت پیش
598
۱ ساعت پیش
596
۱ ساعت پیش
570
۱ ساعت پیش
565
۱ ساعت پیش
577
۱ ساعت پیش
596
۱ ساعت پیش
575