از دیوانه ای پرسیدند : ‌ چه کسی را بیشتر دوست داری؟ دیوانه خندید و گفت :

از دیوانه ای پرسیدند : ‌ چه کسی را بیشتر دوست داری؟ دیوانه خندید و گفت : "عشقم" ... ‌ گفتند: "عشقت" کیست؟؟ ‌ گفت: "عشقی" ندارم!! ‌ خندیدند و گفتند : برای "عشقت" چه کارهایی حاضری بکنی...؟ گفت: مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور ...

۱۷ تیر 1396
8K
۱۳ دی 1395
7K
love

love

۱۱ دی 1395
9K
این قصه همیشه قهرمان داشت،نداشت؟ مداح و گدا و روضه خوان داشت،نداشت؟ اینهمه نگویید کربلا اب نداشت ای شیخ!اگر اب نداشت برای تو که نان داشت،نداشت؟ 1999

این قصه همیشه قهرمان داشت،نداشت؟ مداح و گدا و روضه خوان داشت،نداشت؟ اینهمه نگویید کربلا اب نداشت ای شیخ!اگر اب نداشت برای تو که نان داشت،نداشت؟ 1999

۵ دی 1395
6K
این قصه همیشه قهرمان داشت،نداشت؟ مداح و گدا و روضه خوان داشت،نداشت؟ اینهمه نگویید کربلا اب نداشت ای شیخ!اگر اب نداشت برای تو که نان داشت،نداشت؟ 1999

این قصه همیشه قهرمان داشت،نداشت؟ مداح و گدا و روضه خوان داشت،نداشت؟ اینهمه نگویید کربلا اب نداشت ای شیخ!اگر اب نداشت برای تو که نان داشت،نداشت؟ 1999

۲۳ مهر 1395
16K
♡¿♡ مست میخانه نبودم تو خرابم کردی یار پیمانه نبودم تو شرابم کردی جرعه ای از می عشق تو شبی نوشیدم رز ِ دردانه نبودم می نابم کردی بهر دیداررخم گفتی چهره ات بالا گیر ...

♡¿♡ مست میخانه نبودم تو خرابم کردی یار پیمانه نبودم تو شرابم کردی جرعه ای از می عشق تو شبی نوشیدم رز ِ دردانه نبودم می نابم کردی بهر دیداررخم گفتی چهره ات بالا گیر من که بیگانه نبودم که جوابم کردی سوختیم در غم عشق ز تمنای وصال من ...

۱۴ مهر 1395
8K
گویند : مرغیست به نام « آمـیــن » ! #مرغی آسمانی ؛ در بلندترین نقطهٔ آسمان ، #آنجا که بخدا نزدیکتر است می پَـرَد ! و سخن می گوید ! او شنوا ترین موجود ِ ...

گویند : مرغیست به نام « آمـیــن » ! #مرغی آسمانی ؛ در بلندترین نقطهٔ آسمان ، #آنجا که بخدا نزدیکتر است می پَـرَد ! و سخن می گوید ! او شنوا ترین موجود ِ جهان ِ هستی است ! #هر چیز را که می شنود ، دوبـاره ، بنام ...

۸ مهر 1395
10K
لورل و هاردی

لورل و هاردی

۲ مهر 1395
10K
بـه ســـلامتـــی روزی کـــه صـــدای خـــنـــده هـــام، خـــنـــده رو لـــب مــــامـــانـــم مـــیاره خـــیره مـــیشـــه تــو چـــشـــام مـــیگه: دیـــوونـــه قربون اون خنده های از ته دلت برم مـــنـــم : تـــخــــس، تـــخــــس زُل مـــیزنــم مـــیگـــم: مـــامـــان . ...

بـه ســـلامتـــی روزی کـــه صـــدای خـــنـــده هـــام، خـــنـــده رو لـــب مــــامـــانـــم مـــیاره خـــیره مـــیشـــه تــو چـــشـــام مـــیگه: دیـــوونـــه قربون اون خنده های از ته دلت برم مـــنـــم : تـــخــــس، تـــخــــس زُل مـــیزنــم مـــیگـــم: مـــامـــان . . . عاشقتم. مـــیخــنــده، مـــیـــگــــه: مـــنـــم عـــاشـــقــــتـــم بـــعـــد ☜ مــــیـــخنـــده. . . بـــلـــنـــد مـــیــــخـــنده و ...

۲۸ فروردین 1395
6K
6 سالمہ ... چند روزے میشہ ڪہ اومدیمـ این محلہ ... با اینڪہ سرما خوردم اما اومدم تو ڪوچہ ... عشقم چشاش خیلے قشنگہ ... روشنہ ... ولے هیچوقت منو تو بازے راه نمی ده ...

6 سالمہ ... چند روزے میشہ ڪہ اومدیمـ این محلہ ... با اینڪہ سرما خوردم اما اومدم تو ڪوچہ ... عشقم چشاش خیلے قشنگہ ... روشنہ ... ولے هیچوقت منو تو بازے راه نمی ده ... 17سالمہ ... این طور ڪہ پیداست خدا واسہ همیشه من رو ترڪ ڪرده ...

۲۷ فروردین 1395
7K
میـــــگَن کَســــــــی کـــه دوسِــــت داشته بــــــاشه مــِثه ســـــایه باهاتــــــــ ولـــی به قول مرتضی پــــاشـــــــایــــــــی مَن اونیــــــــــَم که سایه هَم نَداشت... #یاسمن

میـــــگَن کَســــــــی کـــه دوسِــــت داشته بــــــاشه مــِثه ســـــایه باهاتــــــــ ولـــی به قول مرتضی پــــاشـــــــایــــــــی مَن اونیــــــــــَم که سایه هَم نَداشت... #یاسمن

۲۷ فروردین 1395
8K
اختراع تلفن بزرگترین خیانت به بشریت بود خداحافظی باید رو در رو باشد ! گاهی اوقات اشک ها ، آدم ها را بیدار میکنند..

اختراع تلفن بزرگترین خیانت به بشریت بود خداحافظی باید رو در رو باشد ! گاهی اوقات اشک ها ، آدم ها را بیدار میکنند..

۲ اسفند 1394
6K
دُخـــــتَـــرَک دَر دَفــــتَــــر خــــاطِـــراتَــــش نِـــوِشـــت : زیـــــبـــــاســـت هَــــــــــرجــا کـــِه پــــِســـَر نـــــَبــــاشــــَد ️ لَـــعــنَــتـــــ بـــِه پِـــسَـــری کِــه بــاعــــِث این آرِزو شـــُد.

دُخـــــتَـــرَک دَر دَفــــتَــــر خــــاطِـــراتَــــش نِـــوِشـــت : زیـــــبـــــاســـت هَــــــــــرجــا کـــِه پــــِســـَر نـــــَبــــاشــــَد ️ لَـــعــنَــتـــــ بـــِه پِـــسَـــری کِــه بــاعــــِث این آرِزو شـــُد.

۱ اسفند 1394
6K
دیگه گله بی گله... دیگه نفرین بی نفرین.. دیگه شکایت بی شکایت.. الان میگم بسلامتی..... ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ...

دیگه گله بی گله... دیگه نفرین بی نفرین.. دیگه شکایت بی شکایت.. الان میگم بسلامتی..... ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻏﺎﺵ ﻗﺸﻨﮕ بود ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻏﻮﺵ ﺩﺭﻭﻏﺶ ﻫﻢ ﺍﺭﺍﻣﺶ ﺩﺍشت! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ...

۳۰ بهمن 1394
8K
دقت کردین جملات وارونه چگونه است ؟ (( گنج )) (( جنگ)) می شود ، (( درمان)) (( نامرد)) و (( قهقهه)) (( هق هق )) !!! ولی (( دزد)) همان (( دزد)) است (( ...

دقت کردین جملات وارونه چگونه است ؟ (( گنج )) (( جنگ)) می شود ، (( درمان)) (( نامرد)) و (( قهقهه)) (( هق هق )) !!! ولی (( دزد)) همان (( دزد)) است (( درد )) همان (( درد )) است و (( گرگ)) همان (( گرگ)) ... اری ...

۳۰ بهمن 1394
6K
سَلامتــــــــــے خُودَم کہ هًمــہ گٌفتًند مآشاللّہ بیـــــشتًر از سِنِشـــــ میفَہمہ اما هیچکســـ نفہمید کہ بیشـــتر از سِنــَم سَختے کشیدَم َ و بَراےِ فَہمیدَنه هَرچـیزے تـاوان دادَم

سَلامتــــــــــے خُودَم کہ هًمــہ گٌفتًند مآشاللّہ بیـــــشتًر از سِنِشـــــ میفَہمہ اما هیچکســـ نفہمید کہ بیشـــتر از سِنــَم سَختے کشیدَم َ و بَراےِ فَہمیدَنه هَرچـیزے تـاوان دادَم

۲۶ بهمن 1394
6K
سلام عشق من... آخ ببخشید یادم رفته بود چند وقته دیگه ماله من نیستی ! شدی عشق غریبه ها ... عشق غریبه چندتا سوال بپرسم ازت... کنارش راحتی؟؟؟؟ روش حساسی ؟آره ؟ واسش غیرتی میشی ...

سلام عشق من... آخ ببخشید یادم رفته بود چند وقته دیگه ماله من نیستی ! شدی عشق غریبه ها ... عشق غریبه چندتا سوال بپرسم ازت... کنارش راحتی؟؟؟؟ روش حساسی ؟آره ؟ واسش غیرتی میشی ؟؟؟ سرش دادمیزنی؟ اسمش چی سیو شده توو گووشیت؟؟عشقم؟نفسم؟زندگیم؟همه کسم؟ اونم شده همه کست؟؟ شده ...

۱۶ بهمن 1394
7K
دخترگفت: شنیدم داری إزدواج میکنی؟؟ مبارکه ؛ خوشحال شدم شنیدم.پسر: ممنون ؛ ایشالله قسمت شما بشه. دختر: میتونم برای آخرین بار ی چیزی ازت بخوام؟؟ پسر: چی میخوای؟ دختر: اگه ی روز صاحب ی دخترشدی ...

دخترگفت: شنیدم داری إزدواج میکنی؟؟ مبارکه ؛ خوشحال شدم شنیدم.پسر: ممنون ؛ ایشالله قسمت شما بشه. دختر: میتونم برای آخرین بار ی چیزی ازت بخوام؟؟ پسر: چی میخوای؟ دختر: اگه ی روز صاحب ی دخترشدی میشه إسم منو رووش بذاری؟ پسر: چرا؟ میخوای هروقت نگاش میکنم یا صداش میکنم درد ...

۱۶ بهمن 1394
6K
love

love

۹ بهمن 1394
4K
یه روزی میرسه

یه روزی میرسه

۳۰ آذر 1394
5K