#دوست داشتن #یک طرفه #تنهایی # هرچی دوست داری بپرس؟؟

#دوست داشتن #یک طرفه #تنهایی # هرچی دوست داری بپرس؟؟

۱۴ آذر 1398
50
#ارومیه #کورد #عروسی #اینستاگرام #

#ارومیه #کورد #عروسی #اینستاگرام #

۱۳ آذر 1398
54
#تنهایی #دلتنگی #تلخ #

#تنهایی #دلتنگی #تلخ #

۱۲ آذر 1398
88
#کورد # #کوردی # #لباس کوردی #با افتخار کوردم #

#کورد # #کوردی # #لباس کوردی #با افتخار کوردم #

۱۱ آذر 1398
2K
#تاجی # #استقلال # #ابی #استقلالیم #

#تاجی # #استقلال # #ابی #استقلالیم #

۱۰ آذر 1398
437
#تتلو #

#تتلو #

۱۰ آذر 1398
304