deltanqi

deltanqi

تنهایی قشنگـ ترین حــــس دنیاســــــت چون برا داشتنش نیـــــازبه هیچکس نداری

۲۰ ساعت پیش
2K
۲۰ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
3K
تقدیم به همه شهریوریای گل روزگار 😘😍

تقدیم به همه شهریوریای گل روزگار 😘😍

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
صبراوج احترام به حکمت خداست

صبراوج احترام به حکمت خداست

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
خدایاشکرت که هستی

خدایاشکرت که هستی

۵ روز پیش
5K
خدایا رهایم نکن

خدایا رهایم نکن

۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
👎👎داستان خواندنی!!! انسان سرمایه داری در شهری زندگی میکرد اما به هیچ کسی ریالی کمک نمیکرد فرزندی هم نداشت وتنها با همسرش زندگی میکرد در عوض قصابی در آن شهر به نیازمندان گوشت رایگان میداد ...

👎👎داستان خواندنی!!! انسان سرمایه داری در شهری زندگی میکرد اما به هیچ کسی ریالی کمک نمیکرد فرزندی هم نداشت وتنها با همسرش زندگی میکرد در عوض قصابی در آن شهر به نیازمندان گوشت رایگان میداد روز به روز نفرت مردم از این شخص سرمایه دار بیشتر میشد مردم هر چه ...

۶ روز پیش
11K
😔😔

😔😔

۶ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K