عآآآآآآلیییه:))) طبیعی...تو صورتت چی دآری رآسی...؟ دمآغو کوبیدی ویلآیی سآختی... گونه هآ گنده لبآ قلوهه.. کلی برنآمه دآش برآ جمعه... دآرم میبینم مآتیکت دوبله لبآته.... حرفآم...نیآزی ب دوبله ندآره.... دختر نگو بگو بآدکنک... ولی...تآ رسیدن ...

عآآآآآآلیییه:))) طبیعی...تو صورتت چی دآری رآسی...؟ دمآغو کوبیدی ویلآیی سآختی... گونه هآ گنده لبآ قلوهه.. کلی برنآمه دآش برآ جمعه... دآرم میبینم مآتیکت دوبله لبآته.... حرفآم...نیآزی ب دوبله ندآره.... دختر نگو بگو بآدکنک... ولی...تآ رسیدن همه شآد شدن.... میگه سخت میشه پآ بدم... رآه بیآ بآ دلم... میگم چرآ....؟ میگه...مادلم... ...

۱۲ اسفند 1394
6K
:))))

:))))

۱۲ اسفند 1394
6K
خخخخخخخخخ عاشقتونم ستاره هو غزال:))))

خخخخخخخخخ عاشقتونم ستاره هو غزال:))))

۱۲ اسفند 1394
6K
منو داشششش سینا یهویی:)))

منو داشششش سینا یهویی:)))

۱۲ اسفند 1394
7K
جیییییییییییییییییییییییییییییییییییغ سلوووووووووم:)))) ماااا اومدیییییم دلمون واس داشیا اجیا مشتیا حاجیا دلموووون واسس تک تکوووون یه ذره شده بووود ناموسااااا:))) هرچند ک خعلی هاتون اصن منو یادتون نبووووود:))))هه... ب چپم والا:))))

جیییییییییییییییییییییییییییییییییییغ سلوووووووووم:)))) ماااا اومدیییییم دلمون واس داشیا اجیا مشتیا حاجیا دلموووون واسس تک تکوووون یه ذره شده بووود ناموسااااا:))) هرچند ک خعلی هاتون اصن منو یادتون نبووووود:))))هه... ب چپم والا:))))

۱۲ اسفند 1394
6K
ژووووووووون♥□♥امیر ژوووووووووون بآعی بآعییییی....:):♡♡♡ لایک یادتوووون نره هااااااا

ژووووووووون♥□♥امیر ژوووووووووون بآعی بآعییییی....:):♡♡♡ لایک یادتوووون نره هااااااا

۲ اسفند 1394
6K
تاحالا مپ ب این مزخرفیییی دیده بودین ناموسا؟؟؟؟:))) جای تعجب نی.. خب اگ ندیدین الان دیدین دیه|: مپمم مث خوووودمه||||:

تاحالا مپ ب این مزخرفیییی دیده بودین ناموسا؟؟؟؟:))) جای تعجب نی.. خب اگ ندیدین الان دیدین دیه|: مپمم مث خوووودمه||||:

۲ اسفند 1394
6K
خوووشمله؟؟؟خودم درستش کردمممم:))) البته مرمر هم کمک کردااااا:))))) واسه زنگ بدبختیو هلاکت(کارو فناوری)-_-

خوووشمله؟؟؟خودم درستش کردمممم:))) البته مرمر هم کمک کردااااا:))))) واسه زنگ بدبختیو هلاکت(کارو فناوری)-_-

۲ اسفند 1394
6K
نیس....

نیس....

۲ اسفند 1394
6K
_بخخخخند ببینم چجوری میییخندی:))) +خندم نمیآد:-/ _عه! مگه میییشه؟؟!!حآلآ یه لبخند بزززن:))) +بلد نیستم:-/ _چیزی شده؟؟!! +اووومم..یآدم نمیآد:)))) _ببخشید نارآحتت کردم... +نآرآحتی چی چی هسس....؟؟!!:) -یآدت نمیآد...؟؟؟!! +نعععع:))))

_بخخخخند ببینم چجوری میییخندی:))) +خندم نمیآد:-/ _عه! مگه میییشه؟؟!!حآلآ یه لبخند بزززن:))) +بلد نیستم:-/ _چیزی شده؟؟!! +اووومم..یآدم نمیآد:)))) _ببخشید نارآحتت کردم... +نآرآحتی چی چی هسس....؟؟!!:) -یآدت نمیآد...؟؟؟!! +نعععع:))))

۲ اسفند 1394
6K
بابام با یه دستگاه دروغ سنج اومد خونه بابام:کجا بودی؟ من:توکوچه دستگاه:بوووووق|: من:خ...خ..خونع دوستم بودیم@_@ بابام:چیکا میکردی؟ من:درس میخوندیییم:) دستگاه:بووووووووووق|: من:غلط کردم داشتیم فیلمای خاک برسری میدیدم-_- مامانم:ههههههه پسر خودته دیگه:))) دستگاه:بووووووووووووووووووووووووووووووق||||: هلاک این دستگاهه ...

بابام با یه دستگاه دروغ سنج اومد خونه بابام:کجا بودی؟ من:توکوچه دستگاه:بوووووق|: من:خ...خ..خونع دوستم بودیم@_@ بابام:چیکا میکردی؟ من:درس میخوندیییم:) دستگاه:بووووووووووق|: من:غلط کردم داشتیم فیلمای خاک برسری میدیدم-_- مامانم:ههههههه پسر خودته دیگه:))) دستگاه:بووووووووووووووووووووووووووووووق||||: هلاک این دستگاهه هستم منننن||||:

۲ اسفند 1394
6K
شب بخعیر....جدی دیه دارم میرمااا بای

شب بخعیر....جدی دیه دارم میرمااا بای

۳۰ بهمن 1394
6K
هعیییییی..ببخشید بدون خدافظی رفتم عزیزمممم:

هعیییییی..ببخشید بدون خدافظی رفتم عزیزمممم:"(

۳۰ بهمن 1394
6K
خخخخخخخخخ بای.....تا چارشنبه:

خخخخخخخخخ بای.....تا چارشنبه:"((( دلم بلاتون تنگ میشههههه:"((((

۳۰ بهمن 1394
6K
میدونم کرم دارم:) فوشم ندین....باورکنیین گناه دارم قرص میخورم:)))

میدونم کرم دارم:) فوشم ندین....باورکنیین گناه دارم قرص میخورم:)))

۳۰ بهمن 1394
6K
واییییییییییییییییییی خدااااااااااااا چهههه نننننننناااااااازههههههههههههه*______*

واییییییییییییییییییی خدااااااااااااا چهههه نننننننناااااااازههههههههههههه*______*

۳۰ بهمن 1394
6K
جییییییییییییییییییییییییییییییغ سلووووووم

جییییییییییییییییییییییییییییییغ سلووووووم

۳۰ بهمن 1394
6K
خل بازیییی♥□♥ ژووووووووووون

خل بازیییی♥□♥ ژووووووووووون

۳۰ بهمن 1394
6K
ŁöÖöÖöVē.....♡

ŁöÖöÖöVē.....♡

۳۰ بهمن 1394
6K
خخخخخخخخخخ والا-_-

خخخخخخخخخخ والا-_-

۳۰ بهمن 1394
6K