همیشہ خــاصـ

daryaiabi

دوست دارم دور: بشم از همه…♪
همین که تو باشی” بسمه…♪
من و تو یه قایق” وسط یه دریا که آرومه…♪


۱۴ ساعت پیش
1K
۱۴ ساعت پیش
1K
در دنیای من همه چیز قابل انکار است اِلّا دوست داشتنِ تو

در دنیای من همه چیز قابل انکار است اِلّا دوست داشتنِ تو

۱۸ ساعت پیش
4K
برای سرودنت کلمات را گم کرده ام انگار برای تو جز دوستت دارم جمله دیگری نمی توان ساخت

برای سرودنت کلمات را گم کرده ام انگار برای تو جز دوستت دارم جمله دیگری نمی توان ساخت

۱۸ ساعت پیش
3K
مـن بوسہ‌هایـم را بہ پـرواز درآورده‌ام تـو ‌ڪَونہ‌هایـت را آماده‌ے فـرودشان ڪن... #حمیدرضا_عبداللهی

مـن بوسہ‌هایـم را بہ پـرواز درآورده‌ام تـو ‌ڪَونہ‌هایـت را آماده‌ے فـرودشان ڪن... #حمیدرضا_عبداللهی

۱۸ ساعت پیش
2K
تبعیـد بہ تـو ...❣ خوب تریـن حالتِ احساسـم بـود💕 ❣ 💕

تبعیـد بہ تـو ...❣ خوب تریـن حالتِ احساسـم بـود💕 ❣ 💕

۱۸ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K