۲ روز پیش
2K
زندیم تیات😍

زندیم تیات😍

۴ روز پیش
4K
وقتی شماره میدی منتظری زنگبزنه 😅

وقتی شماره میدی منتظری زنگبزنه 😅

۴ روز پیش
4K
نخ به پای بادبادک های کم طاقت مبندید زندگی را هر چه اسانتر بگیری بهتر است

نخ به پای بادبادک های کم طاقت مبندید زندگی را هر چه اسانتر بگیری بهتر است

۴ روز پیش
3K
(مَردی کِه پول نَدآرَد جِدی گِرفتِه نِمیشَوَد این بی رَحمآنه تَرین وآقِعیَت اَست)

(مَردی کِه پول نَدآرَد جِدی گِرفتِه نِمیشَوَد این بی رَحمآنه تَرین وآقِعیَت اَست)

۵ روز پیش
11K
ولی هیچکس تاحالا حتی وانمودم نکرده که میترسه منو از دست بده

ولی هیچکس تاحالا حتی وانمودم نکرده که میترسه منو از دست بده

۵ روز پیش
11K
۷ روز پیش
3K
از #تُ چه پنهان !< دچار لعنتی ترین حسِ ممکنِ دنیا شده ام؛< چیزی بین

از #تُ چه پنهان !< دچار لعنتی ترین حسِ ممکنِ دنیا شده ام؛< چیزی بین"داشتن" و "نداشتنت"...<

۷ روز پیش
4K
گویند که هر چیز ، به هنگام بُود خوش ای عشق! چه چیزی که خوشی در همه هنگام ..؟ #سعدی

گویند که هر چیز ، به هنگام بُود خوش ای عشق! چه چیزی که خوشی در همه هنگام ..؟ #سعدی

۷ روز پیش
3K
از چیزهای کوچک در زندگیتان لذت ببرید ! چون روزی به گذشته نگاه میکنید و متوجه میشوید آنها چیزهای بزرگی بوده اند ... #کورت_ونه_گات

از چیزهای کوچک در زندگیتان لذت ببرید ! چون روزی به گذشته نگاه میکنید و متوجه میشوید آنها چیزهای بزرگی بوده اند ... #کورت_ونه_گات

۷ روز پیش
3K
برای همه ی ما همه ی روز ها فراموش میشوند به جز همان یک روز که نشانی اش را به هیچکس نگفته ایم

برای همه ی ما همه ی روز ها فراموش میشوند به جز همان یک روز که نشانی اش را به هیچکس نگفته ایم

۷ روز پیش
3K
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر کآن چهره مشعشع تابانم آرزوست بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز باز آمدم ...

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر کآن چهره مشعشع تابانم آرزوست بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو آن گفتنت که بیش ...

۱ هفته پیش
35K
+الگوی زندگیت کیه؟ -خودم +چطو؟ -آخه هرچقدر بدی دیدم بازم سرپام

+الگوی زندگیت کیه؟ -خودم +چطو؟ -آخه هرچقدر بدی دیدم بازم سرپام

۱ هفته پیش
3K
‌صبح و شب ندارد جانم هر وقت به تو فکر میکنم فکرم پر میشود، از تو و خاطرات با تو فرقی هم نمیکند ساعت روزگار چند است همینکه پای تو وسط باشد همه چیز روشن ...

‌صبح و شب ندارد جانم هر وقت به تو فکر میکنم فکرم پر میشود، از تو و خاطرات با تو فرقی هم نمیکند ساعت روزگار چند است همینکه پای تو وسط باشد همه چیز روشن است ... #مانی_دانته

۱ هفته پیش
7K
عکس ما را قٖاب کــن هرچند با گــرد و غــبار تا که خوشبختی بداند خاطراتی داشتیم شهراد_میدری

عکس ما را قٖاب کــن هرچند با گــرد و غــبار تا که خوشبختی بداند خاطراتی داشتیم شهراد_میدری

۱ هفته پیش
6K
تو را چه غم که شب ما دراز می‌گذرد ...؟! صائب_تبریزی

تو را چه غم که شب ما دراز می‌گذرد ...؟! صائب_تبریزی

۱ هفته پیش
6K
وقتی ارزش خودت رو بدونی، هیچ کس نمیتونه باعث شه احساس بی ارزشی کنی.

وقتی ارزش خودت رو بدونی، هیچ کس نمیتونه باعث شه احساس بی ارزشی کنی.

۱ هفته پیش
5K
من گمان میکنم که همیشه ذره ای دیوانگی برای خلق سرنوشتت لازم است ...

من گمان میکنم که همیشه ذره ای دیوانگی برای خلق سرنوشتت لازم است ...

۱ هفته پیش
5K
گاهی دلیل حاله خوبمان را در نگاه کسی در خاطره ای دور دست جا گذاشته ایم که دیگر به هیچ بهانه ای روبه راه نمی شویم

گاهی دلیل حاله خوبمان را در نگاه کسی در خاطره ای دور دست جا گذاشته ایم که دیگر به هیچ بهانه ای روبه راه نمی شویم

۱ هفته پیش
5K
از کنارِدلم یک گذرِ ساده داشت نمیدانم من سر به هوا بودم یا اویک رهگذرِساده نبود

از کنارِدلم یک گذرِ ساده داشت نمیدانم من سر به هوا بودم یا اویک رهگذرِساده نبود

۱ هفته پیش
5K