میخام حذفش کنم بدی ازم دیدین حلال کنین

میخام حذفش کنم بدی ازم دیدین حلال کنین

۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
وماداریم ب کیا دل میبندیم

وماداریم ب کیا دل میبندیم

۵ روز پیش
4K
رفیق روزای بد

رفیق روزای بد

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
اسمش چیه ک حال عالمو ادم رو بد کرده

اسمش چیه ک حال عالمو ادم رو بد کرده

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
کاش

کاش

۶ روز پیش
3K
توهمیشه نیستی چرا ؟!

توهمیشه نیستی چرا ؟!

۷ روز پیش
2K
یگی بیادمنواروم کنه ب این دلم مفهوم کنه

یگی بیادمنواروم کنه ب این دلم مفهوم کنه

۷ روز پیش
3K
جات هنو تو قلبمه بی معرفت این دله من بود ک بازم باخت

جات هنو تو قلبمه بی معرفت این دله من بود ک بازم باخت

۷ روز پیش
4K
بدرک ک دوس نداری

بدرک ک دوس نداری

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
سوال همیشگیم از ی نفر

سوال همیشگیم از ی نفر

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K