نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: طبیعت

برترین های این دسته
۴ ثانیه پیش
2
هیچ آینه‌ای از نو آهن نشده، هیچ نانی از نو گندم نشده، هیچ انگور رسیده‌ای از نو میوه ی ترش نشده.... پس پخته شو و از تغییر یافتن به موجودی بدتر در امان باش. #نور‌ ...

هیچ آینه‌ای از نو آهن نشده، هیچ نانی از نو گندم نشده، هیچ انگور رسیده‌ای از نو میوه ی ترش نشده.... پس پخته شو و از تغییر یافتن به موجودی بدتر در امان باش. #نور‌ شو....... #جلاالدین‌مولوی 🍂 💛

۲۰ ثانیه پیش
4
۱ دقیقه پیش
23
۲ دقیقه پیش
33
۲ دقیقه پیش
37
۳ دقیقه پیش
40
۳ دقیقه پیش
46
۴ دقیقه پیش
47
۴ دقیقه پیش
56
۴ دقیقه پیش
61
۵ دقیقه پیش
71
۵ دقیقه پیش
73
۶ دقیقه پیش
81
۶ دقیقه پیش
85
#طبیعت_زیبا!

#طبیعت_زیبا!

۶ دقیقه پیش
115
۶ دقیقه پیش
87
۷ دقیقه پیش
94
۸ دقیقه پیش
100
۹ دقیقه پیش
112
۹ دقیقه پیش
116