نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: شخصی

برترین های این دسته
باید.موهایم را بتکانم .... #بوےانگشتان تو را میدهند .... #گرد و غبارے از جنس تو تارهایش را فراگرفته #باید آنها را بتکانم .... #شاید خیالت هم با آن غبارها از سرم بیافتد .... ‌

باید.موهایم را بتکانم .... #بوےانگشتان تو را میدهند .... #گرد و غبارے از جنس تو تارهایش را فراگرفته #باید آنها را بتکانم .... #شاید خیالت هم با آن غبارها از سرم بیافتد .... ‌

۳۸ دقیقه پیش
937
دلم تنگ بود دلم تنگه تموم اون دورانی بود ک کنار هم خوشحال بودیم شادیمونو تقسیم میکردیم دلم تنگ عاشقیم بود دلم تنگه مهربونیام بود ک ب حدر رف دلم تنگ زندگیم بود ک بر ...

دلم تنگ بود دلم تنگه تموم اون دورانی بود ک کنار هم خوشحال بودیم شادیمونو تقسیم میکردیم دلم تنگ عاشقیم بود دلم تنگه مهربونیام بود ک ب حدر رف دلم تنگ زندگیم بود ک بر فنا رف تنگ رفاقتمون تنگ دوستیایی ک فقط حرف بود ولی من پاشون وایستادم:) دلم ...

۵۰ دقیقه پیش
1K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
1K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
1K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
1K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
1K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
1K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
1K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
2K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
1K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
2K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
2K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
2K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
2K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
2K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
#پروفایل 🤗😻🙊

#پروفایل 🤗😻🙊

۱ ساعت پیش
2K