نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: عکس نوشته

برترین های این دسته
۱ دقیقه پیش
90
۲ دقیقه پیش
158
۱۸ دقیقه پیش
900
۱۸ دقیقه پیش
905
😄

😄

۱۹ دقیقه پیش
962
#علت‌مرگ؟!

#علت‌مرگ؟!

۲۲ دقیقه پیش
1K
خیال میکنم...! در آب های جهان قایقی ست و من، مسافر قایق...؛ هزارها سال است سرود زنده ی دریانوردهای کهن را به گوش روزنه های فصول میخوانم

خیال میکنم...! در آب های جهان قایقی ست و من، مسافر قایق...؛ هزارها سال است سرود زنده ی دریانوردهای کهن را به گوش روزنه های فصول میخوانم

۲۵ دقیقه پیش
1K
#هنوزم‌دوست‌دارم...

#هنوزم‌دوست‌دارم...

۲۵ دقیقه پیش
1K
حال خوبت رابه هیچکس گره نزن یادبگیر؛ بدونِ نیاز به دیگران شاد باشی... بخندی... و امیدوار باشی! باور کن؛ این مردم.. حوصله ی خودشان را هم ندارند! تو باید خودت دلیلِ اتفاقات خوب زندگی ات ...

حال خوبت رابه هیچکس گره نزن یادبگیر؛ بدونِ نیاز به دیگران شاد باشی... بخندی... و امیدوار باشی! باور کن؛ این مردم.. حوصله ی خودشان را هم ندارند! تو باید خودت دلیلِ اتفاقات خوب زندگی ات باشی!

۲۶ دقیقه پیش
1K
#گفت‌میــاد....

#گفت‌میــاد....

۲۶ دقیقه پیش
1K
#مثل‌مرگ

#مثل‌مرگ

۲۷ دقیقه پیش
1K
یه نصیحت خواهرانه

یه نصیحت خواهرانه

۲۹ دقیقه پیش
1K
۳۲ دقیقه پیش
2K
یک روز منـــــــم میــــان سکوت قبـــرستان گــــــم میشـــوم و حســـــرت میخـــــورن انهــــایی که دلم را به بـــاد شکستن گـــــــرفتن✌️🏻😔💔

یک روز منـــــــم میــــان سکوت قبـــرستان گــــــم میشـــوم و حســـــرت میخـــــورن انهــــایی که دلم را به بـــاد شکستن گـــــــرفتن✌️🏻😔💔

۳۶ دقیقه پیش
2K
۳۷ دقیقه پیش
2K
#عاشق‌اونیم‌که...

#عاشق‌اونیم‌که...

۳۷ دقیقه پیش
2K
#خدا‌گرافی#عاشقانه‌با‌خدا

#خدا‌گرافی#عاشقانه‌با‌خدا

۳۹ دقیقه پیش
2K
#خاطره‌ساختی‌که‌بری‌و‌خاطرشی...

#خاطره‌ساختی‌که‌بری‌و‌خاطرشی...

۴۰ دقیقه پیش
2K
#عاشقانه#دونفری#پروفایل#عکسنوشته#تکست

#عاشقانه#دونفری#پروفایل#عکسنوشته#تکست

۴۱ دقیقه پیش
2K
💔

💔

۴۲ دقیقه پیش
2K