🌸سرچشمه ی عشق با علی آمده است گل کرده بهشت تا علی آمده است شد کعبه حرمخانه که میلاد علی است از کعبه صدای یا علی آمده است🌸 💕فرخنده میلاد شاه مردان امیرمومنین علی (ع) ...

🌸سرچشمه ی عشق با علی آمده است گل کرده بهشت تا علی آمده است شد کعبه حرمخانه که میلاد علی است از کعبه صدای یا علی آمده است🌸 💕فرخنده میلاد شاه مردان امیرمومنین علی (ع) و روز پدر مبارک باد💕

۲۹ اسفند 1397
5K
خمیر خاک عالم را سرشتند چو بر میخواست آدم *یا علی گفت* چهارمین سالی که ویسگون دارم و این پست گذاشتم

خمیر خاک عالم را سرشتند چو بر میخواست آدم *یا علی گفت* چهارمین سالی که ویسگون دارم و این پست گذاشتم

۷ شهریور 1397
3K
اینم سال سوم ..البته با تاخیر

اینم سال سوم ..البته با تاخیر

۳۰ اردیبهشت 1397
6K
۲۱ فروردین 1398
6K
۵ اسفند 1397
1K
۲۲ فروردین 1398
7K
۲۲ فروردین 1398
7K
کافر باشد که بالب چون شکرت امکان گنه یابد و پرهیز کند 👈سینا&یولیا گیان 👉

کافر باشد که بالب چون شکرت امکان گنه یابد و پرهیز کند 👈سینا&یولیا گیان 👉

۱۹ فروردین 1398
5K
جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش و گرنه همیشه جهان پر بوده از ترسو های خوش فکر 👈سینا&یولیا گیان 👉

جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش و گرنه همیشه جهان پر بوده از ترسو های خوش فکر 👈سینا&یولیا گیان 👉

۲۰ فروردین 1398
8K
#جانم_علمدار😍 هَرْکَسْی‌خْوٰاسْت کِهْ‌فَرْدٰابِه شَفٰاعَتْ‌بِرِسَدْ یٰا اَباالْفَضْلِ بِگُویدْ بِه سَلٰامَتْ بِرِسَد ... #صاحب_علم_قمر 🌙✨

#جانم_علمدار😍 هَرْکَسْی‌خْوٰاسْت کِهْ‌فَرْدٰابِه شَفٰاعَتْ‌بِرِسَدْ یٰا اَباالْفَضْلِ بِگُویدْ بِه سَلٰامَتْ بِرِسَد ... #صاحب_علم_قمر 🌙✨

۲۱ فروردین 1398
5K
۲۰ فروردین 1398
8K
کیا خواهونشن👌😋

کیا خواهونشن👌😋

۲۱ فروردین 1398
22K
اسم این میوه چیه😍

اسم این میوه چیه😍

۲۱ فروردین 1398
7K
. هوا هوای بهار است و باده باده‌ی ناب به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب. ‌ در این پیاله ندانم چه ریختی، پیداست که خوش به جان هم افتاده‌اند آتش و آب. ‌ فرشته ...

. هوا هوای بهار است و باده باده‌ی ناب به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب. ‌ در این پیاله ندانم چه ریختی، پیداست که خوش به جان هم افتاده‌اند آتش و آب. ‌ فرشته روی من، ای آفتاب صبح بهار مرا به جامی از این آب آتشین دریاب. ‌ ...

۱۴ فروردین 1398
21K
هم اکنون در کل منازل کشور😜

هم اکنون در کل منازل کشور😜

۱۶ فروردین 1398
8K
سرزمین #تالش #بهشت وعده داده شده خدا 🌸 🌺 🍃 📝 #اسالم ، تالش ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

سرزمین #تالش #بهشت وعده داده شده خدا 🌸 🌺 🍃 📝 #اسالم ، تالش ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

۲۲ فروردین 1398
13K