[شَبَحِ سْیاه‍ْ]

black_Ghost_10

[طرفدار سر سخت #سامان_جلیلي💜]
[kharim: @saha.81 💜🌠]

لاشی بودن که دیگه فاز برداشتن نداره !😅 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

لاشی بودن که دیگه فاز برداشتن نداره !😅 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۱۴ ساعت پیش
3K
-‏بعضی وقتا، نگه داشتن بیشتر از رها کردن بهت آسیب میزنه!💜

-‏بعضی وقتا، نگه داشتن بیشتر از رها کردن بهت آسیب میزنه!💜

۱۴ ساعت پیش
2K
‏از همه بیشتر به اینایی میخندم که فک میکنن 'خدافظ' گفتنشون ناراحتم میکنه((:😏 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

‏از همه بیشتر به اینایی میخندم که فک میکنن 'خدافظ' گفتنشون ناراحتم میکنه((:😏 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۱۴ ساعت پیش
3K
یه روز برایِ پیدا کردنم زندگیتو بهم میریزی ... :)🔥 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

یه روز برایِ پیدا کردنم زندگیتو بهم میریزی ... :)🔥 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۱۴ ساعت پیش
2K
من اصلا بد... به تو بد کرد... ولی خوبیم دیوونت کرد... :)

من اصلا بد... به تو بد کرد... ولی خوبیم دیوونت کرد... :)

۱ روز پیش
3K
من قلبم خط خطیه تو نگران دستمی... :) ؟

من قلبم خط خطیه تو نگران دستمی... :) ؟

۱ روز پیش
3K
زخمای دل جاشون نمیمونه فقط یادشون میمونه... :)❤️

زخمای دل جاشون نمیمونه فقط یادشون میمونه... :)❤️

۲ روز پیش
4K
همیشه سخت ترین جای کار اینه که تظاهر کنی هیچی نشده :)💛

همیشه سخت ترین جای کار اینه که تظاهر کنی هیچی نشده :)💛

۲ روز پیش
4K
شاد نگهداشتن یک‌زن‌خوب، زن‌ذلیل بودن نیست، مرد بودنه.🔱♥️ 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

شاد نگهداشتن یک‌زن‌خوب، زن‌ذلیل بودن نیست، مرد بودنه.🔱♥️ 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۵ روز پیش
5K
با آدم گشنه رفاقت نکن به یه لقمه‌ نون میفروشت(:☄💜 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

با آدم گشنه رفاقت نکن به یه لقمه‌ نون میفروشت(:☄💜 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۵ روز پیش
6K
میدونی مشکل کلمه ی

میدونی مشکل کلمه ی "ببخشید" چیه؟ اون به مردم این باور غلطو میده که هر اشتباهی رو میشه با یه کلمه ی کوچیک جبران کرد.⚜ 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۵ روز پیش
7K
تو اوج کمرمو شکستی صاف وایسادم(: 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

تو اوج کمرمو شکستی صاف وایسادم(: 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۵ روز پیش
5K
یسریام آنقدر کثیفن که لجنای جوب ازشون تمیز ترن(: 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

یسریام آنقدر کثیفن که لجنای جوب ازشون تمیز ترن(: 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۵ روز پیش
5K
‏یه توقعاتی از ما دارید، که خودمونم از خودمون نداریم!☄🌕 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

‏یه توقعاتی از ما دارید، که خودمونم از خودمون نداریم!☄🌕 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۵ روز پیش
5K
تنهایی طوری تکمیلم کرده که خودمو به هیچکس تعارف نمیکنم 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

تنهایی طوری تکمیلم کرده که خودمو به هیچکس تعارف نمیکنم 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
4K
خیلی چیزا مردونه زنونه نداره مث لاشی بودن (: 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

خیلی چیزا مردونه زنونه نداره مث لاشی بودن (: 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
سه چیز نمیتونه واسه زمانه زیادی مخفی بمونه: ماه،خورشید،حقیقت🌞🌚💥 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

سه چیز نمیتونه واسه زمانه زیادی مخفی بمونه: ماه،خورشید،حقیقت🌞🌚💥 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
4K
احترام وقتی احترام میاره که طرف جنبه‌شو داشته باشه وگرنه توقع میاره !🍁 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

احترام وقتی احترام میاره که طرف جنبه‌شو داشته باشه وگرنه توقع میاره !🍁 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
4K
یه الماس ستودنی و کمیاب باش نه سنگی که هرجا می شه پیداش کرد.

یه الماس ستودنی و کمیاب باش نه سنگی که هرجا می شه پیداش کرد.

۲ دی 1398
7K
شعر فقط بهانه است ، دارم بلند بلند به تو فکر میکنم ^^💜 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

شعر فقط بهانه است ، دارم بلند بلند به تو فکر میکنم ^^💜 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۲ دی 1398
6K