بینهایت ها

binahayatha.ir

مطالب جالب و خنده دار
http://telegram.me/binahayatha_ir

چند چهره در تصویر میبینید

چند چهره در تصویر میبینید

۱ آبان 1395
2K
ارزش هر کس، برابر است با ارزش آن چیزی که برایش ارزش قائل است. (حضرت علی ع)

ارزش هر کس، برابر است با ارزش آن چیزی که برایش ارزش قائل است. (حضرت علی ع)

۱ آبان 1395
793
کسی که امید را وسیله ی معاش خود قرار دهد، احتمال دارد از گرسنگی بمیرد.(بنجامیبن فرانکلین)

کسی که امید را وسیله ی معاش خود قرار دهد، احتمال دارد از گرسنگی بمیرد.(بنجامیبن فرانکلین)

۱ آبان 1395
752
خدایا آنان که همه چیز دارند ، مگر تو را به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند ، مگر تو را . . . (رابیدرانات تاگور)

خدایا آنان که همه چیز دارند ، مگر تو را به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند ، مگر تو را . . . (رابیدرانات تاگور)

۲۹ مهر 1395
728