بینهایت ها

binahayatha.ir

مطالب جالب و خنده دار
http://telegram.me/binahayatha_ir

چند چهره در تصویر میبینید

چند چهره در تصویر میبینید

۱ آبان 1395
2K
ارزش هر کس، برابر است با ارزش آن چیزی که برایش ارزش قائل است. (حضرت علی ع)

ارزش هر کس، برابر است با ارزش آن چیزی که برایش ارزش قائل است. (حضرت علی ع)

۱ آبان 1395
786
اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. (لوپ دووکا)

اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. (لوپ دووکا)

۱ آبان 1395
651
همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، بازهم می توانید. (آنتونی رابینز)

همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، بازهم می توانید. (آنتونی رابینز)

۱ آبان 1395
603
خدایا کمکم کن تا دینم را به دنیایم نفروشم و برای نام و نان ایمانم را از دست ندهم. (دکتر شریعتی)

خدایا کمکم کن تا دینم را به دنیایم نفروشم و برای نام و نان ایمانم را از دست ندهم. (دکتر شریعتی)

۱ آبان 1395
568
۱ آبان 1395
544
اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.(ماروا کلینز)

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.(ماروا کلینز)

۱ آبان 1395
654
👈🏿پدر شدن برای ❤️ قلب مردان مفید است!

👈🏿پدر شدن برای ❤️ قلب مردان مفید است!

۱ آبان 1395
582
پرسش های ما، افکار ما را می سازند.(آنتونی رابینز)

پرسش های ما، افکار ما را می سازند.(آنتونی رابینز)

۱ آبان 1395
770
کسی که امید را وسیله ی معاش خود قرار دهد، احتمال دارد از گرسنگی بمیرد.(بنجامیبن فرانکلین)

کسی که امید را وسیله ی معاش خود قرار دهد، احتمال دارد از گرسنگی بمیرد.(بنجامیبن فرانکلین)

۱ آبان 1395
747
هر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد: کسانی که به قانون پشت پا می زنند و کسانی که با دقت آن را اجرا می کنند.(آلبر- کامو)

هر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد: کسانی که به قانون پشت پا می زنند و کسانی که با دقت آن را اجرا می کنند.(آلبر- کامو)

۱ آبان 1395
708
هر کس به تو اظهار دوستی کرد، تا به انواع و اقسام امتحانش نکرده ای او را به دوستی نپذیر .(ژول ورن)

هر کس به تو اظهار دوستی کرد، تا به انواع و اقسام امتحانش نکرده ای او را به دوستی نپذیر .(ژول ورن)

۱ آبان 1395
582
هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست.(وین دایر)

هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست.(وین دایر)

۱ آبان 1395
1K
منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسبش کن

منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسبش کن

۲۹ مهر 1395
623
هیچ کس متوجه نمی شود که بعضی از افراد چه عذابی را تحمل می کنند تا آرام و خونسرد به نظر بیایند! (آلدوس هاکسلی)

هیچ کس متوجه نمی شود که بعضی از افراد چه عذابی را تحمل می کنند تا آرام و خونسرد به نظر بیایند! (آلدوس هاکسلی)

۲۹ مهر 1395
901
تست هوش چندچهره در تصویر میبینید

تست هوش چندچهره در تصویر میبینید

۲۹ مهر 1395
2K
۲۹ مهر 1395
559
خدایا آنان که همه چیز دارند ، مگر تو را به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند ، مگر تو را . . . (رابیدرانات تاگور)

خدایا آنان که همه چیز دارند ، مگر تو را به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند ، مگر تو را . . . (رابیدرانات تاگور)

۲۹ مهر 1395
722
وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

۲۹ مهر 1395
670
دنیای عجیبی شده است برای دروغ هایمان خداراقسم میخوریم و ب حرف راست ک میرسیم میشود جان تو

دنیای عجیبی شده است برای دروغ هایمان خداراقسم میخوریم و ب حرف راست ک میرسیم میشود جان تو

۲۹ مهر 1395
976