۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
یار،یکی خدا،یکی

یار،یکی خدا،یکی

۲۶ مهر 1398
3K
قومه بیغیرت چه داند ارزشه ناموس را...

قومه بیغیرت چه داند ارزشه ناموس را...

۲۶ مهر 1398
3K
واق نزن پس...

واق نزن پس...

۲۶ مهر 1398
3K
۲۶ مهر 1398
2K
۲۶ مهر 1398
2K
قبولش دارم اینا زیاد👍👍

قبولش دارم اینا زیاد👍👍

۲۶ مهر 1398
3K
اینم یه حرفیه......

اینم یه حرفیه......

۲۶ مهر 1398
3K
بیکسی بکنار،،،،،اینکه پر کسه بیکس باشی بده..

بیکسی بکنار،،،،،اینکه پر کسه بیکس باشی بده..

۱۶ مهر 1398
3K
۱۵ مهر 1398
4K
👍👍👍👍

👍👍👍👍

۱۵ مهر 1398
3K
عجب استعدادهایی دارن بعضیها....

عجب استعدادهایی دارن بعضیها....

۱۵ مهر 1398
3K
ســـلـــطان خـــیــــا نـــــت

ســـلـــطان خـــیــــا نـــــت

۱۵ مهر 1398
2K
بخوره تو سرم ،،درد بلای ننه م

بخوره تو سرم ،،درد بلای ننه م

۱۵ مهر 1398
3K
الکی....جدی نگیرید

الکی....جدی نگیرید

۱۵ مهر 1398
2K
۱۵ مهر 1398
2K
۱۳ مهر 1398
2K
😃😄😄😄😃😄😄😄

😃😄😄😄😃😄😄😄

۱۲ مهر 1398
3K
خدابیش راست میگه؟

خدابیش راست میگه؟

۱۲ مهر 1398
3K