marzi

bastaki

آدم ها را بدونه اینکه به وجودشان احتیاج داشته باشی دوست بدار کاری که خدا با تو میکند.....

👌👌👌👌👌👌 #خاص

👌👌👌👌👌👌 #خاص

دوستان لطفا تو این پیچ برین دختر گلمو لایک کنین تشکر👇 https://www.instagram.com/p/B9xfgEvjquq/?igshid=f36z7vob404g

دوستان لطفا تو این پیچ برین دختر گلمو لایک کنین تشکر👇 https://www.instagram.com/p...

زنــدگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماســت در مسیرش هرچه نازیباســت آن تــدبیر ماست زنــدگی آب روانی ست روان میگذرد آنـچه تقدیر من و توست همان میگذرد

زنــدگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماســت در مسیرش هرچه نازیباســت آن تــدبیر ماست زنــدگی آب روانی ست روان میگذرد آنـچه تقدیر من و توست همان میگذرد

غروب بستک

غروب بستک

"‏زندگی کردن" کمیاب ترین اتفاقِ دنیاست... اغلب مردم فقط "وجود دارند" ! با شادی و عشق زندگی کن

👌 👌 👌

👌 👌 👌

درست لحظه ای که از همه چیز وهمه کس دلسردشده ای گرمی دست خدا را در دستت احساس میکنی...

درست لحظه ای که از همه چیز وهمه کس دلسردشده ای گرمی دست خدا را در دستت احساس میکنی...

مثل ساحل آرام باش تا دیگران مثل دریا ، بی قرارت باشند

مثل ساحل آرام باش تا دیگران مثل دریا ، بی قرارت باشند

دل برد از من دلبری کآرام دلها می برد خواب و قرار عاشقان زآن روی زیبا می برد جانان بدان زلف سیه حالم پریشان می کند یوسف بدان روی چومه هوش از زلیخا می برد

دل برد از من دلبری کآرام دلها می برد خواب و قرار عاشقان زآن روی زیبا می برد جانان بدان زلف سیه حالم پریشان می کند یوسف بدان روی چومه هوش از زلیخا می برد

بندر دیوان

بندر دیوان

هتل بوم گردی یونسی بندر کُنگ

هتل بوم گردی یونسی بندر کُنگ

موزه بوم گردی بندر کُنگ

موزه بوم گردی بندر کُنگ

هتل بوم گردی یوسفی بندر کُنگ

هتل بوم گردی یوسفی بندر کُنگ

کبابی عارف(کوهین) بندر کُنگ

کبابی عارف(کوهین) بندر کُنگ

ممکن است راهی که دیگران می‌روند، به مقصد تو نرسد؛ راه خودت را پیدا کن!

ممکن است راهی که دیگران می‌روند، به مقصد تو نرسد؛ راه خودت را پیدا کن!

رمز موفقیت این است که هرگز از تلاش کردن دلسرد نشوید... حتی همان لحظه‌ای که مطمئنید شکستتان قطعی است....!

رمز موفقیت این است که هرگز از تلاش کردن دلسرد نشوید... حتی همان لحظه‌ای که مطمئنید شکستتان قطعی است....!

آرامش آدمها با ارزش ترین حس دنیاست براتون یک دنیا آرامش، ویک دنیا تندرستی، ویک عالمه خوشبختی وبرکت... از خدای بزرگ خواستارم

آرامش آدمها با ارزش ترین حس دنیاست براتون یک دنیا آرامش، ویک دنیا تندرستی، ویک عالمه خوشبختی وبرکت... از خدای بزرگ خواستارم "دعادر حق همدیگر را فراموش نکنیم "