عاشق فراموش شده

babak.G4

▪️عشقنینده دیوانه منم دیرم یاحسین

اربعین حسینی تسلیت
‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ‌‌‌‌

💔عهدکردم در عزایت مبتلا باشم،نشد اربعین، پاے برهنه،کربلا باشم،نشد 💔محرم اسرارگشتم، مجرم عشقت شدم عهد کردم خاک پاے اولیا باشم،نشد 💔اربعےن زخم دل زینب مرا آزار داد خواستم بر زخم قلب او دوا باشم نشد ...

💔عهدکردم در عزایت مبتلا باشم،نشد اربعین، پاے برهنه،کربلا باشم،نشد 💔محرم اسرارگشتم، مجرم عشقت شدم عهد کردم خاک پاے اولیا باشم،نشد 💔اربعےن زخم دل زینب مرا آزار داد خواستم بر زخم قلب او دوا باشم نشد ‌

۴ ساعت پیش
2K
وقتی مردها احساسی بشن فکر میکنند اورست رو فتح کردن همون لحظه که رمانتیک شدبمب بارانش کن بگو:وای عزیزم چقدرتو مهربونی تا موتورشون گرم شه بیشتر مهربون شوند 💋 ❤ ️

وقتی مردها احساسی بشن فکر میکنند اورست رو فتح کردن همون لحظه که رمانتیک شدبمب بارانش کن بگو:وای عزیزم چقدرتو مهربونی تا موتورشون گرم شه بیشتر مهربون شوند 💋 ❤ ️

۱۶ ساعت پیش
3K
می نویسم: شب بخیر صبح بخیر بیداری؟ کی ببینمت؟ خسته نباشی چقدر عکست خوبه تو بخوان:دلم برایت تنگ شده..

می نویسم: شب بخیر صبح بخیر بیداری؟ کی ببینمت؟ خسته نباشی چقدر عکست خوبه تو بخوان:دلم برایت تنگ شده..

۱۶ ساعت پیش
3K
ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿـﺮ ﺩﺭ ‏« ﺁﻏـﻮﺷـﻢ ‏» ﻓﺮﺩﺍ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘـﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺷـــﺐ ﺑـﺮﺍﯼ ﺑﺨﯿـــﺮ ﺷــﺪﻥ ﻫﻤﯿـﻦ ﺩﻭ ﻗﻠـﻢ ﺭﺍ ﻧﯿـﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿـﺮ ﺩﺭ ‏« ﺁﻏـﻮﺷـﻢ ‏» ﻓﺮﺩﺍ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘـﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺷـــﺐ ﺑـﺮﺍﯼ ﺑﺨﯿـــﺮ ﺷــﺪﻥ ﻫﻤﯿـﻦ ﺩﻭ ﻗﻠـﻢ ﺭﺍ ﻧﯿـﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ

۱ روز پیش
2K
می گویند پاییز ، سرد است و می گویم ؛ آخ که بغل می چسبد ! آخ که می چسبد کسی گونه های سرد آدم را ببوسد و دست های سرد آدم را بگیرد و ...

می گویند پاییز ، سرد است و می گویم ؛ آخ که بغل می چسبد ! آخ که می چسبد کسی گونه های سرد آدم را ببوسد و دست های سرد آدم را بگیرد و ساعت های زیادی با آدم حرف بزند و برایش از همه چیز بگوید ، از ...

۱ روز پیش
37K
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﻟﮑﯽ ﺁﻧﻼﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎﯼ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﺍﯾﻨﻮ ﻭ ﺍﻭﻧﻮ ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﺖ ﻫﺎﺗﻮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ﯾﻬﻮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺳﺮﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﻟﮑﯽ ﺁﻧﻼﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎﯼ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﺍﯾﻨﻮ ﻭ ﺍﻭﻧﻮ ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﺖ ﻫﺎﺗﻮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ﯾﻬﻮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺳﺮﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

۱ روز پیش
3K
ما کـــــه خوشمــــــــان امد شـــــما رو نمیدانــــم

ما کـــــه خوشمــــــــان امد شـــــما رو نمیدانــــم

۱ روز پیش
3K
ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ

ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ " ﮔﻠﯽ " ﻧﺸﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻩ ، ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ " ﺩﻟﯽ " ﻧﺸﺴﺖ ﺷﯿﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ

۲ روز پیش
2K
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﺒﯽ ﻣﺤـــــــﺮﻡ ﺭﺍﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺳﻮﺯ ﻭ ﮔــــــﺪﺍﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻝِ ﭘﺮ ﻏﻢ ﺳﺮِ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑــﺮ ﺩﻑ ﺯﺩﻡ ﻭ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﺳﺎﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ ...

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﺒﯽ ﻣﺤـــــــﺮﻡ ﺭﺍﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺳﻮﺯ ﻭ ﮔــــــﺪﺍﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻝِ ﭘﺮ ﻏﻢ ﺳﺮِ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑــﺮ ﺩﻑ ﺯﺩﻡ ﻭ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﺳﺎﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ ﻗﺒﻠﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﻣﻦ ﻣــــــﺮﮐﺰ ﺍﺑـــــﺮﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﺟﻠﻮﻩ ﯼ ﻣﻌﺠـــــــﺰﻩ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ ...

۲ روز پیش
3K
میشه نوازشم ڪنی وقتی ڪَرفته حالــــم❤ ️

میشه نوازشم ڪنی وقتی ڪَرفته حالــــم❤ ️

۲ روز پیش
2K
چه بِخواهَـم چه نَخـواهَـم

چه بِخواهَـم چه نَخـواهَـم "آدمِ مَمنوعـــــه" ایی حَتـیٰ اگر بَرآورده شُدَن بَلـد باشـی آرزو کردَنت برایَم حُکم "گُناهِ کبیره"است ولی میـدانی دِلم مَمنوعه بودن سَرش نمیشَود… میگویَم بیا قیـد مَمنوعه بودَنت را بِزنیـم فوقَش میشَود شَبیه ماجـَرای "آدَم و حـَوا"💥 😂 😉 😉 😉

۲ روز پیش
3K
مطمئن باش که روزی جگرت خواهد سوخت ای کــه بـی عـذر و خـطایی جگــرم سوزاندی گفتــه بــودم کــه طبـیب دل بیمــار منی لااقــل بهــر مــداوای دلــم مـی مــانــدی بـه تـو گفتم که اعـوذ بک ای ...

مطمئن باش که روزی جگرت خواهد سوخت ای کــه بـی عـذر و خـطایی جگــرم سوزاندی گفتــه بــودم کــه طبـیب دل بیمــار منی لااقــل بهــر مــداوای دلــم مـی مــانــدی بـه تـو گفتم که اعـوذ بک ای بی انصاف به پناه آمده بودم _ ولی از خود رانـدی من غزل گوی تو ...

۲ روز پیش
7K
ای که جا مانده دل عاشق من در تن تو زندگی طعم بدی داشت پس از رفتن تو منم و شعشعه خاطره هایت ، چه کنم ؟ بی تو با عطر تنت بر تنِ پیراهن ...

ای که جا مانده دل عاشق من در تن تو زندگی طعم بدی داشت پس از رفتن تو منم و شعشعه خاطره هایت ، چه کنم ؟ بی تو با عطر تنت بر تنِ پیراهن تو به تو ای سنگدل از روز ازل دل بستم دلم از بدو تولّد شده ...

۲ روز پیش
12K
گاه یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه میدارد و گاه یک حرف یک عمر آدم را سرد میکند . . . مواظب حرف هایمان باشیم

گاه یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه میدارد و گاه یک حرف یک عمر آدم را سرد میکند . . . مواظب حرف هایمان باشیم

۳ روز پیش
3K
پشتِ تمامِ تغییرهای یهوییِ آدمها، یک نفرِ سومی هست... شک نکنید!

پشتِ تمامِ تغییرهای یهوییِ آدمها، یک نفرِ سومی هست... شک نکنید!

۵ روز پیش
3K
هر شب به این فکر میکنم، که او هم میتواند مثلِ من شبهایت را به خیر کند...؟ و هیچوقت منتظرِ جواب نمی مانم! خودم را میزنم به خواب...

هر شب به این فکر میکنم، که او هم میتواند مثلِ من شبهایت را به خیر کند...؟ و هیچوقت منتظرِ جواب نمی مانم! خودم را میزنم به خواب...

۵ روز پیش
4K
از دریا گرفتمت زیباترین ماهیه دریا بودی... آزادیِ عمل داشتی و هر کجا اراده میکردی میرفتی با هر کدام از ماهی ها که دلت میخواست،تا آن سرِ دنیا شنا میکردی... خودخواه بودم...دستِ خودم نبود... انداختمت ...

از دریا گرفتمت زیباترین ماهیه دریا بودی... آزادیِ عمل داشتی و هر کجا اراده میکردی میرفتی با هر کدام از ماهی ها که دلت میخواست،تا آن سرِ دنیا شنا میکردی... خودخواه بودم...دستِ خودم نبود... انداختمت داخلِ تُنگم و صبح تا شب دست و پا زدنت را با لذت تماشا کردم... ...

۵ روز پیش
7K
گاهی

گاهی "شب بخیر" یعنی نگذار با این حالم بخوابم...

۵ روز پیش
4K
🍉 سـایه خـدا بر سـرتـون 🍎 سلامتی بـر وجـودتـون 🍉 -سرسبزی در خانه هاتون 🍎 سخاوت خدا در مال تون 🍉 سرنوشت نیکو درعمرتونی 🍎 سیـب خنـده رو لباتون 🍎 اول شب تون دلپذیر 🍎

🍉 سـایه خـدا بر سـرتـون 🍎 سلامتی بـر وجـودتـون 🍉 -سرسبزی در خانه هاتون 🍎 سخاوت خدا در مال تون 🍉 سرنوشت نیکو درعمرتونی 🍎 سیـب خنـده رو لباتون 🍎 اول شب تون دلپذیر 🍎

۵ روز پیش
4K
خانمایی ک شوهراتون رفتن کربلا کد ۰۰۶۶ کربلا نیست😑 🤐 تایلنده😅 از من گفتن بود بازم خودتون پرس و جو کنین 😁 😁 😁 😁 😁

خانمایی ک شوهراتون رفتن کربلا کد ۰۰۶۶ کربلا نیست😑 🤐 تایلنده😅 از من گفتن بود بازم خودتون پرس و جو کنین 😁 😁 😁 😁 😁

۵ روز پیش
4K