۲ هفته پیش
3K
سفیدی برف را برای روحتون سرخی انار را برای قلبتون شیرینی هندوانه را برای عشقتون وبلندی یلدا را برای زندگی قشنگتون آرزومندم یلدا مبارک❤️

سفیدی برف را برای روحتون سرخی انار را برای قلبتون شیرینی هندوانه را برای عشقتون وبلندی یلدا را برای زندگی قشنگتون آرزومندم یلدا مبارک❤️

۴ هفته پیش
5K
۲۷ آذر 1398
1K
۲۷ آذر 1398
1K
۱۱ آذر 1398
99
۱۱ آذر 1398
95
۱۱ آذر 1398
95
۱۱ آذر 1398
91
۱۱ آذر 1398
87
۲۷ آبان 1398
92
۲۷ آبان 1398
91
۲۷ آبان 1398
91
۲۷ آبان 1398
89
۲۷ آبان 1398
89
۲۷ آبان 1398
88
۲۷ آبان 1398
89
۲۷ آبان 1398
87
۲۶ آبان 1398
88
همین‌طور پررنگ درزندگی من بمان برای آن‌روزها که دستانم از شدت‌ پیری به لرزه خواهند افتاد، دستان تورا برای لمس می‌خواهم، برای آن‌روزها که سوی چشمانم‌رو به اتمام باشد، تو تنها تصویرِ مقابلِ دیدگانم باش، ...

همین‌طور پررنگ درزندگی من بمان برای آن‌روزها که دستانم از شدت‌ پیری به لرزه خواهند افتاد، دستان تورا برای لمس می‌خواهم، برای آن‌روزها که سوی چشمانم‌رو به اتمام باشد، تو تنها تصویرِ مقابلِ دیدگانم باش، برای ابدیت برای تمامِ خنده‌های از ته دلم... تا همیشه کنارم بمان...

۲۱ آبان 1398
92
۲۱ آبان 1398
85