#دختر_الماس

azam_masha

خوشگل بودن خوبه!
اما......
خوب بودن خوشگل تره!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

۴ هفته پیش
10K
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

۴ هفته پیش
10K
💚 💚 💚 💚

💚 💚 💚 💚

۴ هفته پیش
8K
💚 💚 💚 💚

💚 💚 💚 💚

۴ هفته پیش
8K
#بهترین_سوال_دنیا😍 😍 😍 😍

#بهترین_سوال_دنیا😍 😍 😍 😍

۴ هفته پیش
5K
😍 😍 😘 😘 #me

😍 😍 😘 😘 #me

۴ هفته پیش
3K
کیا عشق پنهونی دارن؟؟؟

کیا عشق پنهونی دارن؟؟؟

۴ هفته پیش
6K
😄 😄 😄 😄 😄

😄 😄 😄 😄 😄

۱۰ اسفند 1398
6K
✌ ✌ 👌 👌

✌ ✌ 👌 👌

۹ اسفند 1398
3K
مگه از این،پسرها هم هس؟؟😒 😉

مگه از این،پسرها هم هس؟؟😒 😉

۹ اسفند 1398
4K
#دخترک😄 😄 😄

#دخترک😄 😄 😄

۹ اسفند 1398
4K
چالش دوست شناسی۳👇 https://instagraph.ir/quiz3/513486133

چالش دوست شناسی۳👇 https://instagraph.ir/quiz3...

۸ اسفند 1398
2K
چطوری بی سواد؟؟😄 😄 😝 😝

چطوری بی سواد؟؟😄 😄 😝 😝

۸ اسفند 1398
4K
قدرشو بدون.......

قدرشو بدون.......

۸ اسفند 1398
3K
✌ ✌ ✌ ✌ ✌

✌ ✌ ✌ ✌ ✌

۷ اسفند 1398
3K
متفاوت باش!خاص بودن توی مغز اتفاق می افتد نه توی عکس:)

متفاوت باش!خاص بودن توی مغز اتفاق می افتد نه توی عکس:)

۷ اسفند 1398
4K
گوشیتونو اروم تکون بدین

گوشیتونو اروم تکون بدین

۴ اسفند 1398
8K
😄 😄 😄 😄

😄 😄 😄 😄

۴ اسفند 1398
6K
........

........

۲۸ بهمن 1398
6K
این حرفو باید با طلا نوشت.....

این حرفو باید با طلا نوشت.....

۲۵ بهمن 1398
5K