axnegar47

axnegar47

عکسنوشته های ناب مذهبی و فرهنگی
همه ی اثرات هنر طراحه شوق ذوقمونه
از اینکه هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس
این فضا و اینستاگرام عکس نگار وابسته و در ادامه کارهای فرهنگی هنری گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس می باشد
https://www.instagram.com/axnegar47/

🕊اجرای امروز گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس💫در سالن همایشهای آستان قدس رضوی،ساعت :15 🕊🌷🕊 #کانال_گروه_تواشیح_سیرت_النبی_مشهد_مقدس @siratalnabi38

🕊اجرای امروز گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس💫در سالن همایشهای آستان قدس رضوی،ساعت :15 🕊🌷🕊 #کانال_گروه_تواشیح_سیرت_النبی_مشهد_مقدس @siratalnabi38

۴ روز پیش
3K
🕊🌙خـــدایا در این شـب زیبا ایـمان غبار گرفته ما را در باران رحمت خویـش پاک کن شب تون بخیر و سرشار از آرامش در پناه خدا 📸یک شب زمستانی طرقبه 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به ...

🕊🌙خـــدایا در این شـب زیبا ایـمان غبار گرفته ما را در باران رحمت خویـش پاک کن شب تون بخیر و سرشار از آرامش در پناه خدا 📸یک شب زمستانی طرقبه 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://chat.whatsapp.com/E...

۲ روز پیش
6K
📸یک شب زمستانی طرقبه 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

📸یک شب زمستانی طرقبه 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۲ روز پیش
2K
🌙شب قشنگترین اتفاقے هست! که تکرارمیشود تا آسمان زیبایش را به رخ زمین بکشد خدایا ستاره هاےآسمانت را سقف خانه دوستانم کن تازندگیشان مانند ستاره بدرخشد شبتون قشنگ دلتون پراز زیبایے شب_بخیر 📸یک شب زمستانی ...

🌙شب قشنگترین اتفاقے هست! که تکرارمیشود تا آسمان زیبایش را به رخ زمین بکشد خدایا ستاره هاےآسمانت را سقف خانه دوستانم کن تازندگیشان مانند ستاره بدرخشد شبتون قشنگ دلتون پراز زیبایے شب_بخیر 📸یک شب زمستانی طرقبه 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۲ روز پیش
5K
🌙در این لحظات زیبای شب از خدا میخواهم دردها و غم هایتان پایان پذیرد طعم خوش زندگی را بچشید و امیدوارم هرآنچه را که آرزو دارید برآورده شود شبــتون منور به نور خدا 📸یک شب ...

🌙در این لحظات زیبای شب از خدا میخواهم دردها و غم هایتان پایان پذیرد طعم خوش زندگی را بچشید و امیدوارم هرآنچه را که آرزو دارید برآورده شود شبــتون منور به نور خدا 📸یک شب زمستانی طرقبه 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۲ روز پیش
5K
🌙خدایا همانطور که شب را مایه آرامش قرار دادی قرار دلهاے بیقرار ماباش وجودمان را لبریز آرامش کن شناختمان را فزونے بخش شب زمستانیتون آرام 📸یک شب زمستانی طرقبه 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف ...

🌙خدایا همانطور که شب را مایه آرامش قرار دادی قرار دلهاے بیقرار ماباش وجودمان را لبریز آرامش کن شناختمان را فزونے بخش شب زمستانیتون آرام 📸یک شب زمستانی طرقبه 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۲ روز پیش
3K
شبهای زیبای طرقبه زمستان 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

شبهای زیبای طرقبه زمستان 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۲ روز پیش
3K
🌙خـدایا بجز خودت به دیگری واگذارمان نکن تویی پروردگار ما پس قراردہ بی نیازی درنفسمان یقین در دلمان روشنی در دیدہ مان بصیرت درقلبمان . . . شبتون مملو از عطر خدا 📸یک شب زمستانی ...

🌙خـدایا بجز خودت به دیگری واگذارمان نکن تویی پروردگار ما پس قراردہ بی نیازی درنفسمان یقین در دلمان روشنی در دیدہ مان بصیرت درقلبمان . . . شبتون مملو از عطر خدا 📸یک شب زمستانی طرقبه 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۲ روز پیش
4K
🌙اندکی صبر سحر نزدیک است 📸یک شب زمستانی مشهد 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

🌙اندکی صبر سحر نزدیک است 📸یک شب زمستانی مشهد 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۲ روز پیش
4K
🌙زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بر دارم و فردا را به او بسپارم … زندگی زیباست! 📸یک شب زمستانی مشهد 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به ...

🌙زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بر دارم و فردا را به او بسپارم … زندگی زیباست! 📸یک شب زمستانی مشهد 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۲ روز پیش
8K
🌙ساده زندگی کن اما ساده عبور نکن از دنیایی که تنها یکبار تجربه اش میکنی. 📸یک شب زمستانی مشهد 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

🌙ساده زندگی کن اما ساده عبور نکن از دنیایی که تنها یکبار تجربه اش میکنی. 📸یک شب زمستانی مشهد 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۲ روز پیش
5K
🕊زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ … 📸یک شب زمستانی مشهد 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

🕊زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ … 📸یک شب زمستانی مشهد 98 🕊🌙🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۲ روز پیش
4K
🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰی ‌‌‌🕊هر روز در سکوت خیابان دور دست روی ردیف نازکی از سیم می نشست وقتی کبوتران حرم چرخ می زدند یک بغض کهنه توی گلو، داشت می ...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰی ‌‌‌🕊هر روز در سکوت خیابان دور دست روی ردیف نازکی از سیم می نشست وقتی کبوتران حرم چرخ می زدند یک بغض کهنه توی گلو، داشت می شکست باران گرفت بغض خدا هم شکسته بود اما کلاغ روی همان ارتفاع پست آهسته ...

۳ روز پیش
9K
🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰی ‌‌‌🕊کبوترانه دلم بی قرار گنبد تو شد 📸دعاگوی شما خوبان در حرم مطهر رضوی هم اکنون 😔🙌 🕊🌺🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰی ‌‌‌🕊کبوترانه دلم بی قرار گنبد تو شد 📸دعاگوی شما خوبان در حرم مطهر رضوی هم اکنون 😔🙌 🕊🌺🕊 #کانال_عکس_ناب 📷دعوتید به صرف دیدن عکسهای ناب👇👇 https://t.me/axenab47

۳ روز پیش
4K
🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰی 🕊دلها همه سوی درگهت آقاجان من را بپذیر همرهت آقاجان این دست مرا بگیر من را دریاب تا جان بفشانم به رهت آقا جان 📸دعاگوی شما خوبان ...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰی 🕊دلها همه سوی درگهت آقاجان من را بپذیر همرهت آقاجان این دست مرا بگیر من را دریاب تا جان بفشانم به رهت آقا جان 📸دعاگوی شما خوبان در حرم مطهر رضوی هم اکنون 😔🙌 ✨🌺✨ #کانال_گروه_تواشیح_سیرت_النبی_مشهد_مقدس @siratalnabi38

۳ روز پیش
5K
🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰی ‌‌‌ 🕊مأمن و جای خستگان محفل دل شکستگان شفیع جمله زائران کنج حرم نشستگان صحن و سرا و گنبدش عشق و صفا دهد بما پنجره فولاد رضا ...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰی ‌‌‌ 🕊مأمن و جای خستگان محفل دل شکستگان شفیع جمله زائران کنج حرم نشستگان صحن و سرا و گنبدش عشق و صفا دهد بما پنجره فولاد رضا و آن دخیل بستگان 📸دعاگوی شما خوبان در حرم مطهر رضوی هم اکنون 😔🙌 🕊🌺🕊 ...

۳ روز پیش
5K
قالَ گوهر خیر اندیش🙄

قالَ گوهر خیر اندیش🙄

۵ روز پیش
8K
دین خدا زهمت او جان گرفته است زن با نگاه فاطمه عنوان گرفته است زیباترین نمایش تابان روزگار زهراست آنکه مانده در اذهان روزگار . . . ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر بر ...

دین خدا زهمت او جان گرفته است زن با نگاه فاطمه عنوان گرفته است زیباترین نمایش تابان روزگار زهراست آنکه مانده در اذهان روزگار . . . ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر بر شما مبارک #حرم_امام_رضا #حرم_مطهر #حرم_مطهر_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی #حرم_مطهر_امام_رضا #مشهد #مشهد_مقدس #العتبه_الرضویه_المقدسه #رضا #رضا_جان #ضامن_آهو #شفا #ثامن_الحجج ...

۴ روز پیش
8K
💫اشک در دیده ترم باشد شب میلاد دلبرم باشد ای عزیز رسول، یا زهرا (س) عشق تو روح پیکرم باشد جان ما را اگر پذیرایی هدیه روز مادرم باشد 🌹تقدیم به تمام مادران و زنان ...
عکس بلند

💫اشک در دیده ترم باشد شب میلاد دلبرم باشد ای عزیز رسول، یا زهرا (س) عشق تو روح پیکرم باشد جان ما را اگر پذیرایی هدیه روز مادرم باشد 🌹تقدیم به تمام مادران و زنان ایران زمین روزتون مبارک #حرم_امام_رضا #حرم_مطهر #حرم_مطهر_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی #حرم_مطهر_امام_رضا #مشهد #مشهد_مقدس #العتبه_الرضویه_المقدسه #رضا #رضا_جان #ضامن_آهو ...

۴ روز پیش
10K